БСП- Плевен излезе с позиция по закриването на Института по лозарство и винарство

Юли 22, 2010 Новини БСП 0 1512

Изразяваме нашето категорично несъгласие с предложената промяна в статута на Института по лозарство и винарство в Плевен

Изразяваме нашето категорично несъгласие с предложената промяна в статута на Института по лозарство и винарство в Плевен. Твърдо подкрепяме протеста на специалистите от научното заведение срещу  преструктурирането му в част от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

 

Закриването на една научна институция само по себе си е действие, с което никое управление не трябва да се гордее. Унищожаването на Института по лозарство и винарство в Плевен не означава само край на една 108- годишна история и традиция. Този акт е тежък удар върху лозарството – един от най-важните и перспективни сектори на българското земеделие.

Институтът по лозарство и винарство в Плевен има своята научна стойност и за страната, и за региона. Той разполага с материална база, която е създавана в годините с цел да се прави именно наука, а не приватизация.

Освен това науката никога не може да бъде подчинявана и администрирана. Тя трябва да бъде подпомагана и насърчавана, а не поставяна „под шапката” на една или друга административна структура.

 

 

Според нас планираната структурна реформа е недобре обмислена и ще нанесе огромна вреда на един от най- важните за страната ни отрасли от земеделието. Затова настояваме да се преразгледа предложението и Института по лозарство и винарство в Плевен  да остане в системата на Селскостопанската академия.

 

  

РУМЕН ПЕТКОВ

Народен представител от Коалиция за България

ЛЮБОМИР ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет на БСП - Плевен