Мадежите на БСП - Габрово и Ловеч са победители в провелия се тренинг "Олимпийски надежди"!!!!

Със силен отборен дух  и желание за победа отрборът на Габрово и Ловеч беше безапелационен победител в провелия се на 16,17 и 19 юли  тренинг на Младежкото обединение  на БСП под надслов „Олимпийски надежди" в Плевен

Със силен отборен дух  и желание за победа отрборът на Габрово и Ловеч беше безапелационен победител в провелия се на 16,17 и 19 юли  тренинг на Младежкото обединение  на БСП под надслов „Олимпийски надежди" в Плевен. Обучението е четвъртото в рамките на новата стратегия за обучение и развитие на кадри в БСП. В тренинга за изграждане на екипи и лидерство взеха участие 30 млади социалисти от областите Плевен, Габрово и Ловеч. Той е  част от национална програма, която се осъществява  с помощта на професионален екип. Целта е да се обучат   над 600 младежи през тази година.

 „Най - добрият начин да се прави модерна политика в България е когато тя се прави от хора, които познават себе си и имат самочувствие за своите възможности, имат подкрепата и обичта на своите приятели, което ги кара да вършат полезни неща за хората и изпитват радост от това." - коментира доц. Татяна Буруджиева, ръководител на екипа по тренинг. В тридневното обучение участие взе и председателят на Младежкото обединение Явор Гечев и народният прдставител от Коалиция за България