Решение на Националния съвет на Българската социалистическа партия от 28 май 2019 г. за свикване на заседание на 49-ия конгрес на БСП

Юни 16, 2019 Новини БСП 0 1671

31.05.2019

Р Е Ш Е Н И Е

НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ОТ 28 МАЙ 2019 Г. 

ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 49-ИЯ  КОНГРЕС НА БСП

На основание чл. 31, ал. 9 от Устава на БСП, Националният съвет свиква заседание на 49-ия конгрес на БСП на 16 юни 2019 г. от 10,00 ч. в Зала 1 на НДК, София при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Политически доклад на НС на БСП:

- За резултатите от проведените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент;

- За задачите на БСП за участие в предстоящите избори за Местна власт.

2. Констатация за прекратяване на мандата на председателя на НС на БСП.

3. Стартиране на кампания за пряк вътрешнопартиен избор на председател на БСП.