Ивайло Калфин призова ЕК да разгледа въпроса с признаването на европейските дипломи и квалификации в България

Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП Ивайло Калфин отправи призив към Европейската комисия да разгледа въпроса със затрудненията пред които са изправени гражданите в България при признаване на дипломи и квалификации, издадени от университети в рамките на ЕС

Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП Ивайло Калфин отправи призив към Европейската комисия да разгледа въпроса със затрудненията пред които са изправени гражданите в България при признаване на дипломи и квалификации, издадени от университети в рамките на ЕС.

В свое изказване в рамките на провеждащата се в Страсбург пленарна сесия на ЕП Ивайло Калфин обърна внимание, че "въпреки многократните обсъждания и много ясното европейско законодателство, някои страни-членки продължават да създават трудности, а в някои случаи - да не признават квалификацията, посочена в дипломите", издадени от университети в рамките на ЕС.

"Бих могъл да посоча примера с България, където признаването на образователна степен, получена от университет в друга страна - член на ЕС не става автоматично, както е редно. Изисква се представяне на редица допълнителни документи, които се  разглеждат от специална комисия. Освен значителните разходи на средства и време, гражданите, които искат да легализират своите дипломи рискуват да получат отказ. С това се изземат правата на университетите да преценяват обстоятелствата за издаване на дипломата, което е в пряко противоречие с Директива 89/48/ЕЕС на Съвета от 21.12.1988, както и на практиката на Съда на Европейските общности", подчерта в изказването си Ивайло Калфин.

В заключение българският евродепутат призова Европейската комисия "да вземе мерки за прекратяване на тази несправедливост".