Правителството пропиля труда на хиляди българи, които работиха за усвояването на еврофондовете

Юли 03, 2010 Новини БСП 0 1653

Загуби се темпото на усвояване на европейските средства, набрано през миналата година

Загуби се темпото на усвояване на европейските средства, набрано през миналата година. Започвайки отначало, сегашното правителство рискува да изпусне възможностите да усвои евросредствата и обезсмисля труда на хиляди българи, които участваха в подготовката на стратегията на страната ни в тази сфера. Това се казва в позиция, която Националния съвет на БСП прие по въпроса за усвояването на средствата от европейските фондове. 

Пред ръководството на партията председателят на Съвета на НС на партията по европейските въпроси и управлението на европейските фондове Атанас Папаризов изтъкна, че България има възможност в условията на икономическа криза да осигури проекти, възлизащи на 1 488 евро на човек или общо за 11.4 млрд. евро. „Това, че страната ни се срина на 26-то място по използване на средствата не говори добре и е основа за сериозно безпокойство", заяви Папаризов. Той се позова на анализ на KPMG, според който докато други страни от Източна Европа имат вече 40% договорени средства, България е договорила 5 пъти по- малко от възможностите, които има. Това се потвърждава и от писмото на Дирк Анер, който отбелязва, че през последните 8 месеца договарянето се е увеличило само с 1%.

            Атанас Папаризов отбеляза, че основен проблем при използването на еврофондовете е, че правителството няма ясна стратегия за целите, за които ще бъдат усвоявани средствата. По думите на Папаризов управляващите сякаш за забравили, че всички проекти са част от една национална референтна рамка, която беше съгласувана с ЕК и се основава на план за развитие на България за 2007г. - 2013г. „Всичко това се ревизира и започва отначало като че ли страната ни започва да живее отново, което забавя много процесите", заяви Папаризов. По думите му това обезсмисля труда на хиляди българи, на всички общини и райони, на хората от администрацията и специалистите, които участваха в подготовката на стратегията. „Идва време да се прави и новият проект за 2014г. - 2020г., а ние все още уточняваме какво ще правим и ревизираме миналото, вместо да гледаме към  бъдещето, отбеляза Папаризов.

            Председателят на Съвета на НС на БСП заяви, че сериозен проблем е забавянето на най- крупните проекти, каквито са инфраструктурните. „Ако забавянето, не бъде преодоляно в тази сфера, може да загубим 130 млн.евро", предупреди Папаризов. Проблем според левицата е това, че процедурите продължават да бъдат усложнявани. По тази причина все по- малко кметове и директори на училища ще рискуват да ползват бюджетни средства за европейски програми. Друг проблем са и честите смени в администрацията и неефективното управление на паричните потоци по еврофондовете. Папаризов изтъкна, че към началото на тази година има над 500 млн.евро за авансови плащания, а са платени до момента по- малко от 200 млн.евро. Напредъкът по този показател е едва 0.6%. „Това не може да бъде гордост за когото и да било", заяви Папаризов.

            Социалистите изразиха безпокойството си, че в ключови области страната ни изостава най- много. Това са области, които могат да ни гарантират заетост и растеж. Най- зле е положението по програма Конурентноспособност - там, където българските предприятия имат нужда от подкрепа за иновации и развитие. На практика в други социални области като здравеопазване или иновациите, у нас договарянето е близко до нула. Изключение прави областта на развитие на човешките ресурси заради активната политика на предишното правителство. Тук България е на 46% договаряне.

За съжаление във всички други области, особено в Транспорт и Околна среда, където са големите инфраструктурни проекти, положението е много сериозно. „Предоговарянето и ревизията на всички проекти в Околна среда доведе до голямо забавяне", заяви Папаризов. По думите му в областта на Транспорта няма нито един нов проект. По програмата Джереми неотдавна парламентът предоговори споразумението с ЕИБ, подготвено от предишното правителство. То даваше възможност да се използват около 10 млн.евро в подкрепа на малките и средните предприятия. Според промяната 80% от средствата няма да отидат за гаранционни фондове, а за дялово участие в малки и средни предприятия и биха били полезни едва за стотина фирми, вместо да се подпомогне на хиляди малки и средни предприятия. В областта Човешки ресурси от предвидени 435 млн.лв. за борба с безработицата, до сега са използвани само 2 млн.лв. „Ето това е социалната чувствителност на правителството", коментира Папаризов. За Регионално развитие в момента забавянето също е огромно - платени са 65 млн. евро, при договорени 617 млн.евро. В Развитието на селските райони не са открити възможности за нови проекти. По думите на Папаризов Брюксел предупреждава, че ако тази година не бъдат извършени плащания за 202 млн.евро, страната ни ще загуби тези пари. Има минимален прогрес в две области - Модернизация на селски стопанства и създаване стопанства на млади фермери.

Атанас Папаризов представи предложенията на социалистите за подобряване на усвояването на европейските средства:

 

-         Да се даде по- голяма автономност на Националния фонд и да се прехвърли адмнинистрирането му към министър на еврофондовете. Фондът следва да поеме своята отговорност и да подготви План за ускоряване на плащанията

-         Да се създаде специален държавен фонд към министъра на финансите за изпълнение на големите инфраструктурни проекти

-         Да се подпомогнат общините чрез фонда Флаг, като се увеличи неговия портфейл и се възстанови компенсаторния механизъм за лихвените плащания на малките и средни общини

-         Да се реши устойчиво осигуряването на ДДС по проектите, свързани с Програмата за развитие на селските райони и околна среда и води.

-         Да се гарантира информираност и прозрачност в работата на експертите и бенефициентите.

-         Да се делегират дейности по предоставяне на информация, събиране, оценка, мониторинг на изпълнението на проекти на регионалните структури на министерствата и агенциите и да се използват независими експерти за ускоряване на тези процеси.

-         Да стартират проектите „техническа помощ" към ОП „Регионално развитие" за конкретно обучение на общините, както и на експерти от ОП.