Отчетна конференция на БСП – Димитровград

Отчетна конференция проведе днес Общинската партийна организация на БСП – Димитровград

Отчетна конференция проведе днес Общинската партийна организация на БСП – Димитровград.Форумът беше уважен от Светла Бъчварова – член на НС на БСП, Иван Станчев – член на НС на БСП и председател на хасковската партийна организация и Калин Коцев. Председателят Димитър Петров представи пред делегатите на Конференцията доклад за дейността на общинското ръководство. Работата на сесийната група на социалистите анализира председатеят й – Сашо Спасов. Председателят на ревизионната комисия представи доклад за финансовото и организационно състояние на първичните партийни организации в Димитровград. Разискванията по докладите протекоха при закрити врати.

Конференцията премина при високо ниво. Отчете се изпълнението на поставените до сега задачи пред общинската партийна организация и се приеха решения за дейността й , които са реални и изпълними.