Къде изчезнаха парите на българите за здраве, питат от левицата

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПГКБ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО     Проблемите в българското здравеопазване и при новото на ръководство на министерството продължават да се задълбочават

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПГКБ

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА

ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

Проблемите в българското здравеопазване и при новото на ръководство на министерството продължават да се задълбочават. Те вече доближават критични стойности, които ще настъпят през следващите месеци, ако не се предприемат спешни действия.

Продължава забавянето на заплащането на изпълнителите на медицинска помощ. Недостигът на средства поставя на изпитание възможността те да изпълняват пълноценно своите задължения, а някои от тях дори да продължат да работят.

Правителството не дава отговор какво става с частта от фискалния резерв, формирана от здрави вноски. От 860 млн. лева в края на 2009г., по депозитната сметка в БНБ сега са само 350 млн. лева, а останалите - неизвестно къде. Трябва да знаем кой е разпоредил използването на тези средства, за какво са изразходвани и ще бъдат ли възстановени, съгласно закона.

В същото време болните са принудени да доплащат значителна част от средствата за лекарства, за изследвания, за лечение в болница. Българските граждани пряко заплащат за медицинска помощ, значително повече от тези в ЕС. Дясната политика на управляващите увеличава неравенството в достъпа до медицинска помощ, особено за по-бедните хора и за живеещите извън големите градски центрове. 

Недостигът на медицински сестри, а също на лекари в отдалечените райони в близките години, ще се изостри от липсата на медицински специалисти. Слабата държавна ангажираност за придобиване на специалност от лекарите и далеч по-благоприятните условия за работа извън страната ускоряват напускането на голям брой от заетите в здравеопазването. Така само след няколко години, освен пари ще липсват и медици, които да лекуват.

Предстоящото приемане на промените в Закона за лечебните заведения като цяло не решава тези най-остри проблеми.

Не отричаме, че управляващите са споделили и подкрепили наши предложения за запазване на дейността на досегашните диспансери за онкологични и кожно-венерически заболявания, за запазване на правилата за определяне на наемите на лекарите от доболничната помощ, настанени в общински сгради.

Болниците продължават да са търговски дружества, при това, без да се премахват празнотите в уредбата на техния юридически статус.

Не е достатъчно допълнителни средства за болници да се дават само в случаите на отдалеченост и затруднен достъп, като се пренебрегват социалните, демографските и други фактори в съответния район. Не приемаме ограниченото представителство на местните власти при обсъждането и определянето на областните здравни карти. Не одобряваме акредитацията на лечебните заведения като напълно формален акт, който няма никакви последици.

Върху ръководствата на болниците се упражнява натиск за подписване на неизгодни за тях анекси към вече сключените договори със здравната каса. В отговор на влошаващата се ситуация в здравеопазването, управляващите за пореден път предлагат демонополизация на Националната здравна каса. Такава стъпка ще се превърне в алиби за прокарване на поредните лобистки закони, зад които стоят интересите на големи финансови групи.

 

Ние, социалистите и народните представители от Коалиция за България настояваме:

-   да се приеме изцяло нашето предложение при актуализацията на бюджета за 2010 г. да не се намаляват заложените средства за здравеопазване;

-   спешно да се актуализира бюджетът на НЗОК за осигуряване на допълнителни средства за здравеопазване;

-   своевременно да се заплаща на изпълнителите на медицинска помощ;

-   да отпаднат лимитите за финансиране на лечебните заведения;

-   да се направи преоценка на клиничните пътеки;

Настояваме също:

-   за ускорено въвеждане на персонални здравни карти преди да се пристъпи към преструктуриране на болниците;

-   за подобряване на условията за придобиване на медицинска специалност от лекарите;

-   за намаляване на цените на лекарствата, както това сега правят в редица европейски страни.

Призоваваме ви да откликнете на жизнените потребности и исканията на българските граждани за здравна помощ, да проявите грижа за пациентите и внимание към предложенията на лекарите и медицинските сестри. Иначе проблемите ще се задълбочават, а протестите ще се разрастват. Ние настояваме да се намерят решения на поставените проблеми, за да не се излагат на риск животът и здравето на българите.