БСП - Плевен: Проблемите пред БСП водят до загуба на позиции в регионите

Юни 28, 2010 Новини БСП 0 1679

Неслучващите се реформи в БСП и загубата като цяло на динамика и реакция на политическото поле от страна на партията и нейните национални ръководства водят като следствие загуба на позиции по регионите

Неслучващите се реформи в БСП и загубата като цяло на динамика и реакция на политическото поле от страна на партията и нейните национални ръководства водят като следствие загуба на позиции по регионите. Това е основния извод, направен от членовете на БСП- Плевен на проведената конференция на Общинския съвет на БСП. Той бе огласен пред медиите от председателя на организацията в Плевен Любомир Петков. Представеният от него политически доклад по време на висшия форум на общинската организация акцентира на състоянието и перспективите пред партията в Плевен в подготовката за предстоящите избори. Проблемите пред партията в немалка степен са функция на цялостната нестабилност на БСП след безпрецедентната загуба на парламентарните избори през 2009 г. Въпреки това в община Плевен БСП остава най-голямата, най-добре организираната и най-активната партийна организация – не само по време на предизборни кампании, но и в целия политически процес. Това са част от изводите на общинската партийна конференция. На нея е очертан и плана за действие преди предстоящите избори, който е разделен условно на три периода. До края на тази година организацията ще структурира свой предизборен център и ще започне подготовка на управленските проекти по различни секторни политики, както и ще изгради вътрешни правила и механизми за избор на кандидатите за местните избори. През първото тримесечие на следващата година информацията ще бъде обобщена и ще са ясна формулата за участие като управленски проект с потенциалните му партньори. През пролетта той и кандидатите ще бъдат представени пред обществото.