4-то заседание на Общинската конференция

Приоритетите, целите, задачите и визията на Общинската партийна организация до края на 2010 г

Приоритетите, целите, задачите и визията на Общинската партийна организация до края на 2010 г. коментираха днес 26 юни 2010 г., социалистите от БСП Хасково на своето 4 заседание на Общинската конференция. В заседанието взеха участие Светла Бъчварова - председател на областен съвет на БСП - Хасково, Емилия Масларова - народен представител от 29-ти МИР.Както в доклада на председателя на Общинския съвет на БСП Хасково Иван Станчев, така и в последвалите изкавания от страна на гостите и делегатите, бяха поставени за обсъждане въпроси, свързани управлението на ГЕРБ, засилването на икономическата криза и тежестта й върху гражданите, публичните финанси, въпроси, свързани с проблемите на селското стопанство, здравеопоазването, образованието. Акцент бе поставен за работата на Общинския съвет на БСП с младите хора и привличането им към активна партийна дейност. В изказванията на младите хора бяха поставени редица въпроси, но и направени предложения относно:
-   откриване на виртуална приемна

-   кампания "Заедно със..."

-   кампания "Моят квартал какво харесвам и какво не" и др.

Делегатите приеха предстоящите задачи и очертаха приоритетите за работа на социалистите до края на 2010 г.: повишаване на доверието и влиянието на БСП сред населението подобряване на организационно-политическото състояние чрез нови дейности ;водещи до промяна на съдържанието на вътрешно-партийния живот; подготовка за предстоящите Местни избори 2011.