Приеха предложението на червените съветници 29 януари да бъде официален празник на Кюстендил

Кюстендил: На днешната сесия на Общинския съвет в Кюстендил, която започна в 14 ч

Кюстендил: На днешната сесия на Общинския съвет в Кюстендил, която започна в 14 ч. като първа точка от дневния ред беше предложението на Олег Смолички от БСП да бъде обявен 29 януари като официален празник на Кюстендил. Предложението бе прието с 22 гласа „за”, 2  „против” и 7 „въздържал се”. На 29 януари 1878 г. е освободен град Кюстендил от османско робство, тогава в града влизат руските войски, четата на Ильо Войвода и въстаниците на Симо Соколов. Тогава градът е наброявал малко над 3 600 души. В Освобождението на града роля изиграва и Иларион Ловчански - Кюстендилски.
Кюстенидл е не само последният осовободен български град през Руско-турската война 1877/78 г., но и последният паднал под османско робство български град към края на 30-те години на 15 век.