Кръгла маса организираха от движението на жените социалистки

Кръгла маса на тема "Трафик на жени" организираха от движението на жените социалистки да паритет и солидарност в БСП

Кръгла маса на тема "Трафик на жени" организираха от движението на жените социалистки да паритет и солидарност в БСП. В срещата взеха участие представители на държавните институции, неправителствени организации и женски движения. Участничките в срещата коментираха причините за това явление както и практически мерки как гражданското общество може да участва в борбата с това явление. Неподготвените в началото на прехода съдебна система и охранителна такава, огранчените възможности в сферата на законодателството,промяната на ценностната система, намаляващото доверие в институциите, социалното неравенство бяха посочени като част от предпоставките довели до това явление.

Според участничките в кръглата маса е необходимо институциите и гражданското общество да обединят своите усилия за да може да се постигне положителен ефект в борбата срещу този вид престъпление. В резултат на проведената среща стартира инициатива за изграждане на общинска комисия за борба сявлението. 

Гости на срещата бе проф. Минчо Минчев, представители на женското движение от област Кърдажали и общинските структури на жените социалистки от област Хасково.