Провалът на енергийните проекти в България ще е отговорност изцяло на сегашното правителство

Юни 18, 2010 Новини БСП 0 1532

Изявление на председателя на ПГ  на Коалиция за България Сергей Станишев от парламентарната трибуна Повод за днешното изявление от името на Коалиция за България е ситуацията с енергийните проекти, които са дългосрочен стратегически,  икономически, и политически интерес на България

Изявление на председателя на ПГ  на Коалиция за България Сергей Станишев от парламентарната трибуна

Повод за днешното изявление от името на Коалиция за България е ситуацията с енергийните проекти, които са дългосрочен стратегически,  икономически, и политически интерес на България. На 11 април, миналия петък, след среща с европейски посланици министър-председателят г-н Борисов заяви, че България се отказва от проекта „Бургас-Александруполис" и замразява проекта „Белене". След това и до ден днешен следва поредица от противоречиви сигнали от страна на българското правителство и в това число и днес министър-председателят е заявил, че България има интерес от атомна електроцентрала, но на възможно най- ниска цена.

Няма спор, че темата енергетика, превръщането на България в регионален енергиен център, винаги е била от голямо значение и за икономиката на България, и за благосъстоянието на всеки един български гражданин, и за това нашата страна да се вижда и да има влияние в цяла Европа като енергиен разпределителен център. Затова предишното правителство работеше последователно. След дълги години приказки за това как ще бъдем регионален енергиен център се предприеха конкретни стъпки за подготовката и реализацията на стратегически огромни по своето значение проекти. Сред тях е проектът за АЕЦ „Белене", сред тях е „Бургас-Александруполис", сред тях е проектът „Набуко" за диверсификация на доставки на газ за ЕС, сред тях е и проектът „Южен поток". И до ден днешен няма ясен отговор каква е визията на българското правителство по тези проекти.

Добре си спомняте, че през септември миналата година министър-председателят имаше среща с руския премиер г-н Путин и заяви, че до ноември България ще изясни своите позиции по основните проекти, най- вече по „Белене" и по „Бургас-Александруполис", основавайки се на ясни аргументи - икономически, екологични, технически. Такива аргументи не са представени и до ден днешен. Няма яснота. Има обаче ясна линия на поведение на правителството, която води към прост краен резултат, негативен за нашата страна - в България да не се реализират тези стратегически проекти. Това става все по- очевидно. Без да има позиция на правителството се правят постоянно такива заявления. Те започнаха още от преди формирането на правителството - че България няма нужда от „Белене", че „Белене" е прекалено скъп проект, че България няма нужда от „Бургас-Александруполис" и много други подобни изявления. Няма никаква яснота от правителството. И това е безкрайно тревожно, защото всеки един такъв проект изисква много сериозни усилия на правителството - и икономически, и финансови, и технологични, и административни, но най- вече политическа визия и яснота в реализацията на подобна политика. Такава няма. На лице е пълен хаос. И всеки един от тези проекти е прозорец от възможности за страната. Тези прозорци няма да бъдат вечно отворени.

Много се говори за цената на „Белене". Искам да информирам Народното събрание и българските граждани, че разбира се е важно всеки един проект да бъде на максимално ниска цена, но нека направим съпоставка. Наскоро Русия подписа с Турция споразумение за изграждане на атомна електроцентрала на нейната територия. Стойността в Турция на един блок със същите капацитети като тези, които са предвидени за „Белене", е двойно по- висока, отколкото тези, които са планирани за „Белене". Това са факти и никой няма обяснение защо българското правителство се отказва и замразява проекта „Белене". Това е български проект, не руски, в който е планирано България да има 51%. Не е учудващо, че след противоречивите и негативни изказвания през есента, през октомври, стратегическият инвеститор, който беше избран от германска страна, водеща фирма RWE се отказа от участие. Защото без яснота от правителството никой не би вложил сериозни пари в един такъв проект. Необяснимо е това, което се случва.

Впрочем, може да се даде едно обяснение. Този, който работи срещу реализацията на „Белене" в България, лишава България от възможности. Първо - от възможността да има електроенергия, която е доста по-ниска от електроенергията, произвеждана от ТЕЦ-ове или възобновяеми източници. И това е от голямо значение за благосъстоянието на гражданите. Второ - да намали емисиите на въглероден двуокис, което е задължение и ангажимент на България пред ЕС и до 2020г. трябва да направим много сериозни стъпки. Трето - лишава от възможността България в перспектива да бъде сериозен износител на ток в региона. И така както я кара правителството и мнозинството, ще я докараме до там, че България да внася ток от Турция. И това ще бъде отговорност на правителството, което бездейства и дава подобни сигнали. Очакваме максимално бързо ясна правителствена позиция по тези въпроси.

По „Бургас-Александруполис" правителството проявява голяма загриженост за околната среда. Това е обяснимо. И Коалиция за България има такава.  Но искам да задам един въпрос - колко милиона тона нефт се разтоварват сега в Бургаския залив годишно с руска технология от '70-те години? Ако това е основният мотив, дайте да не внасяме нефт и да минем на свещи. Няма съмнение, че един нов проект би бил с много по- висока екологична сигурност. Това разбира се е процес, който трябва да бъде следен. За двата проекта трябва ясно да се каже, тъй като имаше много спекулации на тази тема - това са проекти, основани на проектофинансиране, не с пари от държавния бюджет.

И трето - газовите проекти, които могат да минат през територията на България. Предишното правителство сключи споразумение с Руската федерация за изграждането на „Южен поток" и смятам, че там добре са отстояни българските интереси за равноправно икономическо и политическо участие и в реализацията на този проект. Предишното правителство сключи необходимите споразумения и по „Набуко", който е европейски проект. Но и тук няма особено движение.

Искам да споделя един много тревожен  факт - през последните дни ръководството на „Газпром" проведе срещи с министъра на икономиката на Румъния, обсъждайки минаването на „Южен поток"  в значителна степен през територията на Румъния. И ние сме изправени пред реална заплаха България да бъде заобиколена от такива стратегически важни проекти. Това не може да не буди тревогата на Коалиция за България.

Искам ясно да заявя, че нереализацията на тези проекти, ако се стигне до там, ще бъде отговорност на това правителство. Тя се изчислява в милиарди евро загуби за нашата страна. И това ще ощети интересите на българските граждани, на всеки един живеещ в България. Да не говорим за другите обстоятелства, защото много странно е когато не се представя ясна аргументация - икономическа, техническа, екологична - защо се обявяват такива позиции на българското правителство? Задавам въпрос - кой взема решенията в България? Българското правителство или някой друг отвън дава инструкции какви позиции да се заемат?