За да даде официален старт на проект "Планиране и усъвършенстване на социалните услуги на регионално равнище", в Русе беше холандският посланик Вилем Ван Ее

  Русе: Холандия подкрепя с 600 000 лева проект "Планиране и усъвършенстване на социалните услуги на регионално равнище", който ще даде равен досъп на деца и семейства от уязвими групи до различни социални услуги

 

Русе:

Холандия подкрепя с 600 000 лева проект "Планиране и усъвършенстване на социалните услуги на регионално равнище", който ще даде равен досъп на деца и семейства от уязвими групи до различни социални услуги. Това стана ясно на работна среща в понеделник, на която присъстваха холандският посланик Вилеем Ван Ее, който беше в Русе за да даде официален старт на проекта, Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, представителят на УНИЦЕФ за България Октавиан Бивол, Заместник председателят на Държавната агенция за закрила на детето Христо Монов, Областният управител на Област Русе Мария Димова и Кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов.

Основна цел на проекта е да се създадат методология и модел за предоставяне на алтернативни услуги във всички общини на областта, които да бъдат достъпни и качествени. До момента в Област Русе се предоставят общо 12 социални услуги, 7 за деца и 5 за възрастни хора. До края на 2009 година ще бъде построен приют за бездомни и за хора с психични заболявания.

След представянето на проекта партньорите сложиха подписи върху карта на Област Русе, първи се подписаха Министър Масларова и Областният управител Мария Димова.