Посланиците на Дания, Швеция и Финландия питаха Сергей Станишев за икономическата криза и инвестиционния климат в България

Юни 02, 2010 Новини БСП 0 1057

Какви са отраженията на икономическата криза в България и какви са мерките, които правителство предприема във финансовата, социалната, здравната сфера

Какви са отраженията на икономическата криза в България и какви са мерките, които правителство предприема във финансовата, социалната, здравната сфера. Тези въпроси поставиха н.пр. г-жа ТАРЯ ЛАЙТИАЙНЕН - извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия,  н.пр. г-н КОРЕ ЕРХАРД ЯНСОН - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания, н.пр. г-н ПОЛ БЕЙЕР - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция пред председателя на НС на БСП Сергей Станишев. По време на работната среща бяха обсъдени актуални въпроси от политическия и икономическия живот на страната. Станишев запозна гостите с  антикризисните мерки на правителството и ефекта, който те оказват върху българското общество. Той обясни, че за първи път от  кризисната 1996 г. се прави актуализация на бюджет, което е ясен сигнал за неефективната финансова, икономическа и социална политика на правителството. Той наблегна, че в правителствените намерения се планира увеличаване на бюджетния дефицит  до 5% в края на годината,  при положение, че редица европейски страни предприемат мерки за свиване на дефицитите.  Станишев отбеляза, че управляващите планират фискалният резерв да падне от 8.2 млрд.лв. на 4.5 млрд.лв. - нивото, от което предишното правителство стартира през 2005 г. Посланиците поставиха и въпроса доколко е реална хипотезата за  ново споразумение с МВФ.

Гостите проявиха интерес към степента на усвояемост на средства по европейски фондове и програми. Станишев заяви със съжаление, че България е паднала от 14-то на 26-то място по темп на усвояване на парите по оперативните програми.

Посланиците се интересуваха и от стабилността на бизнес климата в България. Според Станишев намаляването на преките чуждестранни инвестиции с  20 пъти и изтеглянето на чуждестранните инвеститори от България в размер на 168 млн. евро само за месец март е сигнал за нарушено доверие към България като инвестиционна дестинация.

Гостите  изразиха желание да бъдат запознати и с борбата срещу организираната престъпност и корупцията, която правителството води. Станишев със съжаление отбеляза, че в момента дори чуждите издания коментират, че България върви към полицейска държава с доминираща роля на МВР и на вътрешния министър, с оказване на натиск и опити за кадруване върху съдебната система.