Съветниците от БСП в Кюстендил предлагат 29 януари да бъде официален празник на града

Кюстендил: На 29 януари 2009 г

Кюстендил: На 29 януари 2009 г. ще се проведе в заседателната зала на Общинсикя съвет Кюстеднил редовна сесия на общинските съветници. Председателят на Общинския съвет Олег Смолички, който е от БСП предлага 29 януари - деня на освобождението на Кюстендил от турско робство за официален празник на града.
Кюстендил до този момент има два официални празника: 21 март - Кюстендилска пролет, който е традицонен празник на града и е свързан с ежегодното избиране на "Девойка Кюстендилска пролет", другият празник е 2 август - Илинден, той се чества от 1997 г. насам.