ПГКБ се обръща към всички, на които е скъп 24 май

  Д Е К Л А Р А Ц И Я на ПГ на Коалиция за България   В навечерието сме на един особен празник - 24 май

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ПГ на Коалиция за България

 

В навечерието сме на един особен празник - 24 май. Той напомня за 1155 години езикова и културна традиция, която официално се чества у нас от 155 години. С този празник ние, българите, отбелязваме своя оригинален духовен принос към славянската и европейска цивилизация. Повече от 11 века ние заявяваме особена почит и преклонение през науката, образованието и книжовността, наричани в един наш химн „Слънце". Нито едно управление и политически режим не дръзна да посегне на този културно-исторически приоритет, защото българската майка може всичко да понесе и прости, но не е и детето й да остане неуко. Това беше нашето особено различие в миналия и съвременния европейски свят. 1150 г. след създаването й, с приемането на България в Европейския съюз, българската азбука е призната за трета официална азбука в Европейския съюз, а българският език - за един от официалните езици в Европа.

Днес под тънкия воал на реформи, модернизация и прогрес се нанася перфиден удар на отрицание на науката и образованието. И тук не става дума само за пари, за размерите на държавната субсидия, а за налагането на пренебрежително и дори презрително отношение към науката, към учените, към преподавателите. Само преди дни от тази трибуна всички, които изразяваме тревогата и несъгласието си с такова управленско поведение, бяхме наречени „червена олигархия".

Дали си спомняте, дами и господа, най-често срещаните думи, изписвани със славянски букви в старата българска книжнина - „знам", „говоря", „цяло", „църква", „живот" и, разбира се, „Бог". В тази предпразнична седмица, в тази зала, точно във връзка с политиката на ГЕРБ в областта на образованието и науката бяха изговорени думи като „демагогия", „безпрецедентно политизиране", „криминализиране", „дискредитиране", „саботаж", „олигархия", „спекулация", „инсинуация", „конспирация", „скандал", „криминален опортюнизъм". Като прибавим най-популярните днес „мафия" и „корупция" - ето я политическата лексика, която в наши дни дефинира обществените ценности.

Днес, уважаеми колеги, Европа има своята стратегия „Европа 2020" и заяви като своя цел след 10 години отделените проценти от брутния вътрешен продукт за наука да са 3. Българският министър на образованието и науката пледира за България този процент да е нищожния 0,6. Европейските институции твърдят, чу в условията на икономическа криза най-перспективните инвестиции са тези, които са вложени в развитието на образованието и научните изследвания. В България висшите училища, научните организации и културните институции се борят за своето оцеляване.

Парламентарната група на Коалиция за България заявява, че бъдещето на българското образование и българската наука не може да бъде осмислено чрез партизанска партийна реторика. То определя и бъдещето на България и достойното им място сред европейските държави.

Настояваме програмата на българското правителство „България 2020"  да гарантира приоритетното място на образованието и науката. Призоваваме управляващите да осигурят финансова стабилност на образователните и научни институции. Готови сме да подкрепим разумните идеи, които стимулират качеството на българското образование и конкуретноспособността на българската наука. Но ще се противопоставим на всеки опит да бъде подменен общественият характер на българското образование, да бъдат ограничени възможностите на младите хора да получават и развиват знанията си, да бъде разрушена научната инфраструктура, да бъде обезсмислен цивилизационният избор, направен от България преди 1115 години.

Госпожи и господа,

В своята декларация от сряда Парламентарната група от Партия ГЕРБ заяви: „Няма да наливаме пари в нереформирана и закостеняла система и ще успеем!.... Този успех ще бъде част от българския празник." Твърде непразнично и цинично откровение.

Днес ние искаме да припомним светлите думи, преминали през вековете: „Ти българино знай буквите, помни думите. Добре е да се живее твърдо на земята." Защото който „живее твърдо на земята", знае че властниците идват и си отиват, но народът остава и „народността не пада там, където знаньето живей".

Парламентарната група на Коалиция за България се обръща към всички, на които е скъп 24 май, към всички които вярват в силата на възродения чрез знание народ, които се надяват определението на ак. Лихачов за България като „държава на духа" да не остане красива метафора:

Честит празник българи!