Жените-социалистки и младите в БСП ще работят по проблемите на младите семейства, децата и младите майки

Май 21, 2010 Новини БСП 0 1493

„С единство лявата идея има бъдеще", около това послание се обединиха жените-социалистки и младежите в БСП след първата от поредицата срещи, които инициираха ръководствата на двете обединения между структурите си в цялата страна

„С единство лявата идея има бъдеще", около това послание се обединиха жените-социалистки и младежите в БСП след първата от поредицата срещи, които инициираха ръководствата на двете обединения между структурите си в цялата страна.

         На работната среща представителите на Младежкото обединение и Обединението на жените-социалистки обсъдиха и приеха общите сфери на дейност. Те ще работят по проблемите на младите семейства, децата и младите майки. Ще обърнат внимание на семействата с деца със специфични нужди и многодетни семейства. Усилята си ще насочат и в подкрепа на дневните центрове и домовете за деца, лишени от родителска грижа. Друга сфера на съвместна работа ще бъдат и политиките, стимулиращи отговорното родителство,  засилване ролята на семейството и възпитателната функция на училището. Акцент ще бъде и  превенцията срещу младежкото насилие, зависимости и престъпност. След изготвяне на платфрмата за предстоящите избори през 2011г. ще бъдат очертани и общите действия и инициативи на обединенията по време на предизборните кампании.

По време на срещата бе припомнена и основната цел в работата и на двете обединения - подпомагане работата на БСП и обединяване на нейните членове в дейността им.

Жените-социалистки и младежите планират да проведат срещи и с третата хоризонтална структура в БСП - Движението на ветераните. Съвместната  си дейност обединенията ще отчитат на всеки три месеца на съвместни заседания. През октомври ще бъде проведено и общо заседание на националните съвети на трите хоризонтални структури в БСП.