Коалиция за България протестира срещу начина на организация на парламентарния контрол

ДЕКЛАРАЦИЯ на Парламентарната група на Коалиция за България     Поводът на днешната декларация на Парламентарната група на Коалиция за България е парламентарният контрол

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Парламентарната група на Коалиция за България

 

 

Поводът на днешната декларация на Парламентарната група на Коалиция за България е парламентарният контрол. Миналия петък се случи нещо безпрецедентно в българския парламент - в края на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката господин Трайчо Трайков не се яви на парламентарен контрол. И не за първи път парламентарният контрол приключи предсрочно.

Каква беше причината, изтъкната тук, в пленарната зала? - Че министърът имал среща с министър-председателя. Това, което се случи, е скандално, защото за първи път в историята на българския модерен парламентаризъм се случва подобно нещо. Разбира се, че всеки един министър има своите ангажименти, но ние живеем все още в парламентарна република, поне така пише в Конституцията на България. И основната част произтича от парламента. Парламентът има две основни функции - законодателна и контролна. И ако Народното събрание не изпълнява една своя основна функция, то губи своята морална легитимност пред българските граждани.

Партията ГЕРБ дойде на власт с ангажимента за пълна прозрачност във всичко. Това обаче, реално погледнато, не се спазва в парламентарния контрол. Парламентарната група на Коалиция за България  протестира по начина на организацията на парламентарния контрол. Специално личат ясно тенденции за ограничаване на парламентарния контрол от страна на опозицията. Ако в първата сесия основно се ползваше възможността за отлагане на въпроси към министри с една седмица, то сега все по-често се прилага хватката за връщане на въпроси по некомпетентност.

През първата сесия на парламента от общо зададените 292 актуални въпроси и 50 питания, са върнати по некомпетентност 6 актуални въпроси и 3 питания. През втората сесия от общо зададени 234 актуални въпроси и 55 питания, са върнати по некомпетентност 36 въпроса и 6 питания. Силно е изразена тази тенденция на връщане на въпроси "по некомпетентност" като от 42 върнати актуални въпроса с този аргумент, 31 са зададени от народните представители на Парламентарната група на Коалиция за България. За какво говори това?

За съпоставка - от началото на Четиридесет и първото Народно събрание, от общо зададените 607 въпроса, 53 са върнати. Двеста и четиридесет въпроса е задала парламентарната група на левицата, от тях са върнати 40 или 17%. Синята коалиция е задала 212 въпроса, а са върнати 6 или 2,8%.

Ето на какви въпроси се отказва да се отговори с аргумента „по некомпетентност":

- от Георги Пирински към Симеон Дянков - заместник министър-председател, по отношение на осигурителните прагове за 2010г. и растежа на бедността;

- от Корнелия Нинова и Петър Курумбашев към Бойко Борисов по отношение на възлагане на проверка на ДАНС за конфликт на интереси. ДАНС е пряко подчинена на министър-председателя;

- от Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика за спешните мерки в областта на пазара на труда. Това е не по компетентност;

- от Георги Пирински към министъра на финансите Симеон Дянков за антикризисните мерки на правителството. По некомпетентност е отклонен този въпрос;

- от Ана Янева към Трайчо Трайков - министър на икономиката и енергетиката, за антикризисните мерки на правителството. По некомпетентност е отклонен въпросът.

Кой да отговаря на въпросите за антикризисните мерки на правителството, за състоянието на страната, за контрабандата? И това е една вече очертана ясна тенденция, която подкопава, подронва и Конституцията, и българския парламентаризъм.

Има случаи, когато наведнъж са отклонени 9 въпроса, свързани с антикризисните мерки на правителството - на 24 март. Или наведнъж 14 аналогични въпроса към различни министри за един ден - все по некомпетентност. Това е абсолютно недопустимо, още повече не се прилага парламентарният контрол и по отношение на министрите в пленарната зала!

Колко пъти, и през последните седмици, се отхвърля предложението на левицата да се изслушат членовете на Министерския съвет за антикризисните мерки? Има ли по-важна тема за българското общество днес? Какво прави и ще прави българското правителство, за да смекчи кризата, да помогне на икономиката, на социално слабите, на безработните? Мълчание!

Замъглява се парламентарният контрол и в комисиите. Днес ръководителят на митниците Ваньо Танов няма да се яви във Вътрешната комисия, за да отговаря на въпроси за контрабандата! При налични подписи - събрани! Как да наречем това?

Коалиция за България апелира към председателя на Народното събрание госпожа Цачева много сериозно да преосмисли своя подход като ръководител на Народното събрание към парламентарния контрол. Първо, Коалиция за България  апелира спешно да бъде извикан министър Трайков, който да обясни защо не се яви на парламентарен контрол. Второ, да не се допуска подобна практика вече. Трето, действително на въпросите да бъде отговаряно от правителството - да не се разполага чадър над министрите, които са длъжни да отговарят пред парламента за политиката, която провеждат.

Ако не настъпи промяна в това отношение, няма да е чудно защо авторитетът на Народното събрание пада - защото все повече хора възприемат парламента просто като един печат на решения, които се вземат другаде! Това е унизително, на първо място, за народните представители от ГЕРБ и от другите партии, които подкрепят правителството!

Подобна практика е неприемлива! Освен всичко останало, се прави лоша услуга и на правителството, защото парламентарният контрол навсякъде в демократичния свят е за това да не се допускат грешки, да се получава реакция от парламента.

Това е апелът, с който Коалиция за България се обръща към председателя на Народното събрание. В противен случай парламентарната група ще предприеме и други парламентарни действия, ако тази практика не се промени.