Общинската конференция на БСП-Стара Загора подкрепи проекта „Визия за България”

26.11.2018

„Днешното управление на ГЕРБ и Обединените патриоти е пагубно за страната. То е сведено до еднолична власт, липса на държавност, лобизъм и корупция, потъпкване свободата на словото”, се казва в приета позиция на общинската конференция на БСП-Стара Загора. Делегатите заявиха, че политиката на управляващите е в защита на корпоративни интереси и обрича огромната част от българския народ на бедност и мизерия.  

„Социалното неравенство е достигнало нетърпими размери. В обществото е натрупано остро недоволство и желание за промяна. Затова подкрепяме протестите на нашите съграждани и социалните им искания. Изходът е в предсрочни парламентарни избори и управление, което гарантира достоен живот, сигурност и перспектива за българския народ”, категорични са социалистите.  

Конференцията оцени положително разработката на проекта „Визия за България”,  като предложение към българските граждани за разговор за посоката на развитие на България в средносрочен план и постигане на обществен консенсус по стратегически за обществото приоритети.

По отношение на предложените секторни политики, делегатите застанаха зад позицията, че Стара Загора следва да се развива като център на високотехнологичните производства, на химическата промишленост, производството на храни, облекло, мебели, селското стопанство и туризъм. Според тях е нужна активна държавна политика за финансово стабилизиране на мини „Марица изток” и ТЕЦ „Марица изток - 2” и се гарантира бъдещото развитие на комплекса  до изчерпване на въглищните запаси. По думите им следва да се конкретизират и доработят вижданията в направленията здравеопазване, съдебна реформа, селско стопанство, култура, спорт. Във външната политика те се застъпиха приоритет на България да бъде развитието на многостранните отношения с Русия.

Предстои предложенията да бъдат обобщени и изпратени в Националния съвет. Делегатите приеха до м. март 2019г. да бъде разработен  проект на „Визия за Стара Загора“, чието обсъждане да приключи в навечерието на местните избори.

Конференцията определи като първостепенна задача подготовката на Старозагорската общинска организация на БСП за предстоящите през 2019 г. избори и набеляза направленията на работа и задачи пред социалистите в общината. Делегатите приеха ПГ „БСП за България” да внесе предложение за изменение на Изборния кодекс преки избори за кметове на населени места да се произведат в селата с над 100 жители. За старозагорските социалисти от особена важност е коалиционната политика – въпрос, по който БСП следва да има ясна позиция.

Форумът възложи на Групата общински съветници на БСП, в оставащата една година, да работи като силна опозиция с приоритет  - непрекъснат контрол върху работата на общинската администрация и решенията на Общински съвет - Стара Загора. Местните депутати на левицата ще следят стриктно за изпълнението на инфраструктурните проекти и ремонтите на общинска база,  на общинския бюджет, за ефективно и прозрачно разходване на публичните средства,  за  управлението на общинската собственост.