Коалиция за България настоява правителството да представи информация за одита на националната система за инвентаризация на емисиите парникови газове

ДЕКЛАРАЦИЯ на Парламентарната група на Коалиция за България     Отговорни членове на правителството направиха изказване във връзка с отнетата легитимност на България за участие в механизмите за търговия с емисии, парникови газове по Протокола от Киото

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Парламентарната група на Коалиция за България

 

 

Отговорни членове на правителството направиха изказване във връзка с отнетата легитимност на България за участие в механизмите за търговия с емисии, парникови газове по Протокола от Киото.

Както обикновено изявленията на представители на българското правителство  бяха съпроводени с тежки квалификации и обвинения към предишното правителство. Известно е обаче, че досегашните ежегодни одити, извършвани от компетентните международни институции на националната ни система за инвентаризация на емисиите парникови газове, емитирани у нас, винаги са давали потвърждение на легитимността на държавата за участие в механизмите за търговия с емисии парникови газове по Протокола от Киото.

През последните четири години по категоричен начин при всеки одит е доказвана надеждността на системата по отношение на достоверността на изчисленията за отделените в страната емисии, както и на свободните емисии. Решението за отнемането на легитимността на България за участие в механизмите за търговия с емисии парникови газове по Протокола от Киото е взето при последния одит през октомври миналата година на базата на представена от новия екип на Министерство на околната среда и водите информация за новата организация на националната система за инвентаризация на емисиите парникови газове. Ако това е известно, не е известно с кого са се срещали и с кого са разговаряли представителите на одитната мисия, тъй като на практика всички експерти и служители, които работиха в това направление, са уволнени през последната година.

Добре известно е, че в края на миналата година, при обсъждането на бюджета на Република България, Коалиция за България направи предложение за увеличаване на приходната част на бюджета в консолидирания размер с 200 млн.лв. приход от продажба на парникови газове. Предложението беше съпроводено с конкретен запис за какво да бъдат използвани тези средства, което е в пълно съответствие с правилата за извършването на тази търговия в международен мащаб. Имахме предвид, че този запис е мандат за българското правителство при воденето на преговори с други страни, които също имат право да поставят условия за какво могат да се използват тези средства.

Миналия месец Министерски съвет разгледа промени в Закона за околната среда и в стенограмата няма нито една дума за това, че България не е готова и няма легитимност за извършване на тази дейност. При представянето на закона в залата на Народното събрание бяха изказани очаквания, че още на другия ден след неговото приемане България ще може да води преговори и да получава приходи от тази международна търговия. Нямаше нито една дума на съмнение, че има проблем, че има нерешени задачи. При това положение възниква законният въпрос кога министърът на околната среда и водите разбра, че има проблем - по време на одита, по време на 9-месечното си участие в правителството на страната или след съобщение от Мюнхен. По- големият въпрос е - ако е имало проблеми, какво от тях е решено и преодоляно през последните 9 месеца. И най- големият въпрос е - може ли така да се управлява държавата - с това ниво на компетентност, с това ниво на водене на преговори, с това ниво на поведение при международен одит и партньорство с останалите страни. Възниква и друг въпрос - може ли хора, които по този начин вършат своята работа, да останат членове на кабинета на правителството на Република България.

Парламентарната група на Коалиция за България  настоява правителството да представи официална информация пред Народното събрание за заключенията на направения през октомври миналата година одит на националната система за инвентаризация на емисиите парникови газове, за официалната кореспонденция на Министерството на околната среда и водите със секретариата на Конвенцията за изменение на климата по отправените забележки и за мерките, които ще предприемат за бързото възстановяване на легитимността на България за участие в механизма за търговия с емисии. Ако няма такава реакция, това означава, че не само министърът, но и правителството като цяло е неспособно да води българските и държавните дела успешно.