Политиките в здравеопазването, образованието и ниските доходи бяха основните проблеми, поставени от жителите на Твърдица, Нова Загора и Младово

Окт 25, 2018 СЛИВЕН Новини Избори 0 1703

25.10.2018

Крещящата необходимост от качествено образование в малките населени места- бе един от основните въпроси, повдигнати от жителите на Твърдица, на среща с народните представители от ПГ на „БСП за България“ Веска Ненчева и Тодор Байчев.  Възпитанието в ценности у младите хора, което отдавна е изгубено, а е необходимо, също бе поставено на дневен ред. Жителите на Твърдица не скриха и болката за младите, които не остават в малките населени места заради липсата на работа и просперитет.  „С тази Визия предлагаме качествено нов модел на управление. По отношение на сигурността, искаме да променим начина на управление на МВР, за да се сведе битовата престъпност до граници, които няма да се усещат толкова тежко от обществото“- каза народният представител Тодор Байчев.По желание на жителите на общината след като представи приоритетите на Визията в раздел образование, народният представител Веска Ненчева представи и Закона за розата

Над два часа и половина продължи срещата с народните представители от ПГ на „БСП за България“ Теодора Халачева и Петър Витанов в Нова Загора. Жителите на града поставиха въпроси по теми, свързани със здравеопазването,образованието и развитието на региона. Те отразиха невъзможността на държавата да се справи със сектора на здравеопазването и заявиха, че  новата реформа, която се готви от министъра, ще утежни финансово българите,  но няма да подобри качеството на услугата. Жителите на Нова Загора заявиха, че е нужна  нов тип политика и нов морал, защото в България липсва държавност. Поставен бе и въпросът за финансирането на общинските и държавни училища, така че те да отговарят на нуждите на учениците и учителите. Според жителите на общината нуждите на обикновения човек не са на преден план за управляващите. „Всички сме убедени, че ГЕРБ не може повече да управлява“, заяви народният представител Теодора Халачева. Тя обясни, че „Визия за България“ е една рамка, зад която трябва да стои сериозен поглед за това- какво се случва в държавата и икономиката, защото ни е  нужно развито производство. Предложенията, свързани с развитието на родното производство, заложени във Визията бяха подкрепени от всички присъстващи на срещата.

На срещата с народните представители Николай Тишев и Николай Пенев в Младово жителите на населеното място поставиха въпроси, свързани основно с политиката по доходите, заложена във Визията - актуализацията на пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата, семейното подоходно облагане, както и за нуждата от помощ на малките земеделски производители. Те добавиха, че от следващата година се увеличава двойно осигурителната тежест върху земеделските производители, което за младите и средни производители означава още по-големи разходи.Жителите на Младово обясниха, че не подкрепят и увеличаването на данъка на старите автомобили, защото това е удар върху хората с по-ниски доходи. „Ако ние не променим модела на управление на България, всичко, което говорим, няма да има смисъл“, каза народният представител Николай Тишев. Той добави, че „Визия за България е шанс за промяна на положението на всеки един българин. Развитието на енергетиката, нуждата от втора АЕЦ и предложенията, заложени в документа, бяха представени от народния представител Николай Пенев.