Почина най-възрастният делегат на 47 Конгрес на БСП

На 5 май 2010 г почина най-възрастният делегат на 47 Конгрес на БСП Славко Николов - почетен председател на Движението на ветераните в Плевенска област

На 5 май 2010 г почина най-възрастният делегат на 47 Конгрес на БСП Славко Николов - почетен председател на Движението на ветераните в Плевенска област. Той е роден на  5 ноември 1925 г в плевенското село Комарево. На 15 години става член на РМС. Участва в съпротивата като помагач, а по-късно става партизанин в състава на отряд "Дунав". След 9 септември 1944 г става доброволен и се сражава на фронта в подстъпите към Косово и Косовска Митровица. Завръщайки се работи активно в родното си село, член е на Околийския комитет на РМС. През 1948 г става командир на младежка бригада, участвала в строителството на язовир "Росица". Годините на "култа към личността" го заварват като завеждащ отдел "Организационен" на ОК на БКП. Преживявайки достойно този период, работи в системата на профсъюзите. След завършването на Висшата партийна школа е избран за Първи секретар на ОК на БКП - Плевен, който пост заема до пенсионирането си в продължение на 17 години. До последние си ден не спираше своята обществено ипартийна дейност. Поклонението пред Славко Николов ще започне в 10,30 ч на 10 май 2010 г в зала "Катя Попова".