Комисията по рибарство на ЕП прие предложенията на Илияна Йотова за специализиран бюджет за аквакултура в ЕС

  На свое заседание снощи Комисията по рибарство на ЕП прие доклад за бъдещото развитие на аквакултурата в Европейския съюз

 

На свое заседание снощи Комисията по рибарство на ЕП прие доклад за бъдещото развитие на аквакултурата в Европейския съюз. В приетия документ членовете на Комисията включиха и измененията, внесени от българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Илияна Йотова. В приетите текстове българският евродепутат настоява за отделянето на специализиран бюджет за финансиране на аквакултурата в Европейския фонд за рибарство, както и отчитане на  различните нива на развитие на сектора в държавите членки. Одобрените изменения имат за цел да допринесат за стимулиране на участието с проекти в тази област и развитието на сектора у нас.

"Аквакултурата представлява огромен интерес за България, тъй като голяма част от годишните приходи от рибарството у нас са именно от там. Смятам, че Европейската комисия трябва да има това предвид и да се стреми към мерки, които ще помогнат на страни като нашата да дадат тласък на сектора и да го доближат до най-развитите държави", заяви в коментар след вота Илияна Йотова.

Сред одобрените изменения на Илияна Йотова се предлага създаването на специален регламент, който да урежда аквакултурата в европейското законодателство, както и да обособи много добре нейното място в Европейския фонд за рибарство, като основен източник за финансиране.

В рамките на дебата, предшествал вота, евродепутатите - членове на Комисията по рибарство от всички политически фракции - постигнаха консенсус за намаляването на бюрократичните пречки при кандидатстване за субсидии от Европейския съюз. Членовете на ЕП се съгласиха, именно бюрократичните спънки възпират бизнеса от развитие на сектора на аквакултурата в ЕС.

"Сега, когато се опитваме да решим сложната задача как рибарите да не останат без поминък, като в същото време полагаме усилия да съхраним биоразнообразието и европейските рибни запаси от изчезване, развитието на аквакултурата изглежда разумен отговор", коментира още Илияна Йотова. Според българския евродепутат докладът е приет в особено подходящ момент, тъй като с влизането в сила на Лисабонския договор "правомощията на ЕП нараснаха и Европейската комисия е политически ангажирана да се съобрази с приетия документ".