ЕП прие доклада на Евгени Кирилов за опростяване на достъпа до структурни фондове

В рамките на провеждащата се в Брюксел мини-пленарна сесия на Европейския парламент, евродепутатите одобриха доклада за изменение на Общия регламент за структурните фондове на ЕС (ЕО 1083/2006)

В рамките на провеждащата се в Брюксел мини-пленарна сесия на Европейския парламент, евродепутатите одобриха доклада за изменение на Общия регламент за структурните фондове на ЕС (ЕО 1083/2006). Автор на доклада е българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Евгени Кирилов. Окончателният вариант на документа беше приет с гласовете на 519 евродепутати от общо присъстващи 635. Против гласуваха 83 членове на Европейския парламент, а 33-ма се въздържаха.

С приетия доклад за изменението на Общия регламент за структурните фондове се въвеждат много полезни мерки за държавите-членки, в това число и за България. Те са отдавна чакани и желани, както от държавите, така и от бенефициентите. Европейският парламент и Европейската сметна палата също нееднократно са призовавали за намаляване на утежнените процедури, особено за крайните получатели на европейското финансиране.

Промените вървят в двете посоки. От една страна се намалява сложността и се изясняват редица процедури, с което се цели бенефициентите и управляващите органи да бъдат улеснени и стимулирани при използване на европейските средства. Например, за да стигат парите по-бързо до бенефициентите се допускат нови видове гаранции за авансовите плащания. Държавите вече няма да губят, а ще могат отново да използват парите при засечени и коригирани от самите тях нередности при частичното затваряне на оперативните програми.

От друга страна се въвеждат и важни мерки в отговор на затрудненията за държавите членки, породени от икономическата криза. Едно от непосредствените положителни въздействия, след влизането в сила на новите изменения, ще бъде възможността да се удължи периодът за усвояване на средствата предвидени за 2007 г. Поради забавяне в одобряването на оперативните програми, както и заради икономическата криза, много държави, сред които и България, рискуваха да загубят непохарчените пари за 2007 г. С приетия регламент неусвоените средства за 2007 г. ще бъдат разпределени на равни части и отчетени в следващите години от периода. По този начин ще се спечели допълнително време за усвояване на европейските средства, в момент когато те са крайно необходими.