Жители на Разград подкрепиха социалните мерки, предложени във "Визия за България"

Окт 11, 2018 Новини Избори 0 980

Офицерите и сержантите от запаса повдигнаха въпроса за военната подготовка на младите хора

Преизчисляването на пенсиите и защитата на възрастните хора бяха основните теми, които поставиха представителите на пенсионерските клубове в Разград на среща с народните представители Виолета Желева, Димитър Данчев, Денчо Бояджиев и  Веска Ненчева . Възрастните хора коментираха, че е  несправедливо да работиш 40 години , а пенсията ти да е 205 лв, при 200 лв. минимална пенсия. Те заявиха, че приемат предложеното във "Визия за България"- преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2015 г. с актуалния среден осигурителен доход, както и социалния пакет, предложен в документа.  "България се нуждае от по-динамично развитие на заплатите. Затова нашата политика по доходите включва цел за минимални възнаграждения, не по-малки от 60% от средната работна заплата за страната за предходната година, както и по-справедливи ставки за заплащане на нощния труд и труда в извънработно време.“, каза народният представител Виолета Желева. По въпросите, свързани с проблемите в образованието, народният представител Веска Ненчева заяви, че  в закона  липсва дългосрочна и далновидна политика за развитието на сектора. "Затова във Визията предлагаме нова философия, с която се цели качество на образованието"- коментира тя. Добави, че след приключване на образованието си, българските граждани трябва да са образовани, знаещи, можещи, обичащи родината, готови за ефективно участие в обществения живот.  Народният представител Димитър Данчев каза, че за да се стимулира работата на бизнеса, във "Визия за България" са предвидени: намаляване на административните пречки пред бизнеса, изкореняване на корупцията, подобряване на инфраструктурата, поддържане на стабилна политическа среда, подобряване на работата на администрацията и съдебната система. 

Семейната реализация в армията, военната подготовка на младежта в училищни и извънкласни форми, преодоляването на корупцията в силовите министерства, мястото на спецслужбите в помощ на държавата- бяха само част от темите, поставени на срещата на  народните представители Николай Цонков, Кольо Милев, Славчо Велков, Георги Андреев и Иван Ченчев с офицерите и сержантите от запаса в Разград. Те заявиха, че подкрепят политиките за увеличаване на доходите, въвеждане на прогресивно подоходното облагане и необлагаем минимум, заложени във "Визия за България". Офицерите и сержантите от запаса поискаха и закон за запасното войнство с широк обхват, включващ  запасните от полицията и пожарната .  "Военноприложните спортове могат да бъдат част от обучението на младите хора, а защо не и да се мисли за връщане на военните първенства по някои видове спорт", каза народният представител Иван Ченчев. Той добави, че Визията е с широк обхват и касае всички секторни политики и проблемите на всички граждани на страната. Народният представител Николай Цонков каза, че заедно с всички запасни офицери, сержанти и войници, левицата иска да изгради нов модел, чрез който да бъде  преодоляна кризата, в която е изпаднала българската армия. "Искаме тя да бъде модерна и боеспособна", каза още Цонков. „Идваме при вас, за да ви чуем, да се изготвят предложения за допълване на Визията“, заяви депутатът Славчо Велков. Той подчерта, че Визията не е предизборна платформа,  а документ за бъдещото развитие на страната ни, който при бъдещо спечелване на изборите,  да се превърне в управленска програма. "В момента има дълбока криза на кадри в страната. Армията ни има сериозни проблеми. Трябва да се увеличи заплащането на военнослужещите. Осезаемо се чувства дефицит на кадри там“, каза народният представител ген. Кольо Милев.