Маруся Любчева и Атанас Папаризов внесоха предложения за поправки в докладите по Европейския план за икономическо възстановяване

Предложените изменения  имат за цел постигането на финансиране на проекти за развитие на газопреносната инфраструктура и връзките с газопроводите на страни-членки като един от начините за компенсиране на загубите, понесени от България и други европейски страни в резултат на кризата с газовите доставки Българските евродепутати от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Маруся Любчева и Атанас Папаризов внесоха съвместно предложения за поправки в докладите по Европейския план за икономическо възстановяване, които се обсъждат в Комисията по икономически въпроси и Комисията по бюджети на Европейския парламент

Предложените изменения  имат за цел постигането на финансиране на проекти за развитие на газопреносната инфраструктура и връзките с газопроводите на страни-членки като един от начините за компенсиране на загубите, понесени от България и други европейски страни в резултат на кризата с газовите доставки

Българските евродепутати от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Маруся Любчева и Атанас Папаризов внесоха съвместно предложения за поправки в докладите по Европейския план за икономическо възстановяване, които се обсъждат в Комисията по икономически въпроси и Комисията по бюджети на Европейския парламент.

Предложените изменения към двата доклада имат за цел постигането на финансиране на проекти за развитие на газопреносната инфраструктура и връзките с газопроводите на страни-членки като един от начините за компенсиране на загубите, понесени от България и други европейски страни в резултат на кризата с газовите доставки през Украйна, както и изработването на трайна стратегия за подобряване на енергийната сигурност на ЕС.

Европейският план за икономическо възстановяване е пакет от фискални интервенции с общ обем 200 млрд. евро, предложен от Европейската комисия и предназначен да стимулира бързото възстановяване на икономиката на ЕС от последиците на финансовата криза.

Сред предложените поправки, българските евродепутати настояват "Европейската Комисия да обсъди възможните мерки за подобряване на енергийната сигурност посредством ускорено изграждане на вътрешна газопреносна мрежа на Европейския Съюз".     

Българските евродепутати-социалисти настояват също така "Европейската комисия да предостави оценъчен анализ на влиянието на газовата криза върху страните-членки и да предложи конкретни мерки и проекти за финансова солидарна подкрепа за най-засегнатите страни; да бъдат предоставени за изпълнение подходящи проекти, в това число предложени и от българското правителство, за реализиране на алтернативни възможности за газови доставки".

В предложените текстове също така се настоява за "приемането в най-скоро време на Третия законодателен енергиен пакет за изграждане на единен енергиен пазар, като се обърне специално внимание на газовия сектор, за да бъдат преодолени дефицитите и да не се допуска срив в доставките, поради нестабилност на цените за доставка и транзит", както и "за формиране на интегрирана европейска рамка за подобряване на енергийната политика, като се вземат в предвид резултатите от предстоящия Международен енергиен форум "Природен газ за Европа - сигурност и партньорство" (24-25 април,София).

Предстои комисията по икономически въпроси и Комисията  по бюджети на Европейския парламент да обсъдят внесените изменения преди да гласуват окончателните текстове на двата доклада за Европейския план за икономическо възстановяване. Докладът на ЕП относно плана ще се гласува по ускорената процедура на първата пленарна сесия през месец март в Страсбург.