Провал на бюджетната политика на правителството

ДЕКЛАРАЦИЯ на Коалиция за България     Изтече срокът на първите антикризисни обещания, които пое правителството през октомври миналата година

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Коалиция за България

 

 

Изтече срокът на първите антикризисни обещания, които пое правителството през октомври миналата година.

Какви са резултатите днес?

 

  • Провал на бюджетната политика на правителството. Най-добрият бюджет в историята на страната, според министър Дянков има дефицит от милиард и половина
  • Лоша събираемост на приходите. За първото тримесечие на 2010 г. приходите са намалели с 23% спрямо миналата година, събираемостта на ДДС с над 50%. Контрабандата на цигари се превърна в държавна политика и резултатите в приходите на митниците не закъсняха.
  • Вчера премиерът ни ощастливи със скок на ДДС. Точното увеличение ще разберем, когато му дойде времето, а времето изтича.
  • Данъкът се вдига заради липсата на капацитет за управление, заради провала на антикризисните мерки на правителството и управленска безпомощност.
  • Здравеопазването е в колапс и при събрания от гражданите почти един милиард за здравеопазване, той отива за подкрепа на финансовата политика на Дянков, а в същото време болниците са в хроничен финансов дефицит, на гражданите се готви такса върху рецептите за безплатни лекарства. Болничните листове и неизползваните отпуски се превърнаха в най-големия проблем на държавата, проблем иначе решим с малко повече управленска воля и действия.
  • Свидетели сме на поредните панически действия на правителството.
  • Силно сме обезпокоени от заявените през последните 24 часа намерения за увеличение на Данък добавена стойност.

 

Какви ще са последиците?

  • По-високият ДДС ще доведе до увеличение на цените, а оттам и до инфлация. Това увеличение ще се понеси от крайните потребители. Ще поскъпне хляба, млякото, лекарствата, транспорта, всичко, което всеки българин ползва всеки ден.
  • Най-големият удар ще се стовари върху нискодоходните и уязвими групи. Богатите ще понесат данъка, но много ще се лишат от своя залък.
  • Увеличението на ДДС ще увеличи още повече и без това разрастващия се сив сектор.

 

 

 

 

Коалиция за България настоява

 

Ø     Най-сетне правителството да представи пред българския парламент реалистична оценка за финансово и социално-икономическо състоянието на страната.

 

Ø     Правителството да престане да говори. Необходими са мерки и действия, необходимо е широко съгласие за излизане от кризата.

 

 

МЕРКИ

 

1.Рязко увеличаване средствата по Националния план за действие по заетостта за активни политики на пазара на труда за заетост и подкрепа на предприятията със затруднения. В рамките на бюджет 2010 предвидените средства за активна политика на пазара на труда са намалени три пъти в сравнение с 2009г.- от 190 на 65 млн.лв. (Само намаляването на тези средства ще доведе до увеличаване на безработицата с 3 процентни пункта.) Особено настоятелно следва да се търси възможност за увеличаване броя на личните асистенти и на заетите по СПОЗ към общините.

 

2.Ускорено усвояване на средствата по одобрените от предходното правителство шест операции по приоритетно направление 1-"Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването" - насочени към безработните лица и операция 2 - „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", които имат пряко отражение на пазара на труда. (От 926 млн. лв. по двете приоритетни оси до сега са усвоени едва 14.5 млн.лв.)

 

3.Временна мярка - въвеждане на данъчни стимули за работодатели, които разкриват нови работни места и увеличават средносписъчната численост на персонала. Данъчното облекчение е под формата на намаление на дължимия данък, пропорционално на увеличената средносписъчна численост на персонала.(Става дума за запазване на работни места и създаване на нови при пълен работен ден и при ненамаляване равнището на заплащане.)

 

4. Временна мярка - поради високата безработица(над 90%) при хората с увреждания, да се предвиди в предприятия, в които заетите лица на хора с увреждания представляват не по-малко от 50%, дължимият данък да се намали с 50%.

 

5.Временна мярка - повишаване на вноската за фонд"Безработица" от 1 на 2% поради предвиденото повишаване размера на обезщетението и броя на безработните лица.(Мярката е предлагана в процеса на бюджетна процедура 2010 от представители на ПГКБ).

 

6.Увеличаване на максималния осигурителен доход от 2000 на 2400лв.(10 мин.раб.заплати) с цел съпричастност на високодоходните категории от населението към всеобщата рестриктивност към кризата.

 

7.Допълнителна семейна помощ в размер на таксата за детска ясла или градина за семейства, в които и двамата родители са безработни. Помощта да може да се получава заедно с обезщетението за безработица. По такъв начин родителите ще могат да се отдадат пълноценно на процеса на търсене на работа, докато децата им са в яслата или в детската градина.

 

8.Нужно е да се разработи съвместно с работодателските организации Карта на необходимата професионална работна сила до 2020г. и начините за нейното изграждане. Тази мярка ще даде възможност за обучение, квалификация и преквалификация на лицата в зависимост от конкретните потребности на бизнеса по региони в дългосрочен план.

 

9.Следва да проявим  безпрецедентна загриженост за потенциала на нацията, като социалните помощи за деца  се превърнат в задължителна социална инвестиция. Това означава вместо предоставянето на социални помощи в пари, на семействата да се заплаща задължителното посещение на децата в детската градина или ясла.

 

10.Стартиране изпълнението на ратифицирания през 2009г. заем от Световна банка по проект"Социално включване", насочен предимно към децата до 7 години от рисковите групи.

 

 

Днес България има нужда от политически диалог и сериозна дискусия, а не от ежедневни идеи с кратковременен характер. Има нужда от цялостна визия за следващите месеци и години, има нужда от яснота кой и защо поема тежестите на кризата, кой и за какво носи политическа отговорност.