Ивайло Калфин предложи да не се освобождава от финансова отговорност една от европейските агенции

  На днешния пленарен дебат в ЕП за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2008 г

 

На днешния пленарен дебат в ЕП за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2008 г., българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Ивайло Калфин предложи да бъде прието изпълнението на бюджетите и да се освободят от отговорност 28 от 29-те агенции на ЕС.

Ивайло Калфин посочи, че като цяло те са подобрили работата си по законосъобразното и ефективно използване на публичните средства. Съществуващите проблеми намаляват и по тях се вземат адекватни мерки.  Единствено в Европейския полицейски колеж (СЕПОЛ), който се намира във Великобритания съществуват значителни бюджетни проблеми. Те са свързани с промяната на счетоводната система, неуредени въпроси със страната-домакин, нарушаване на процедурите за обществени поръчки и за изразходване на бюджетни средства. ЕП може да се ангажира с този въпрос едва след нов одит и ясни ангажименти от страна на новото ръководство на СЕПОЛ.

Някои проблеми бяха установени и в агенцията ФРОНТЕКС, която подпомага охраната на общата граница, свързани с по-слабия капацитет за усвояване на отпуснатите средства, но този проблем засега не води до отказ за приемане на изпълнението на бюджета.

"За Социалистите и демократите в ЕП въпросите, свързани с прозрачното и законосъобразно използване на бюджета на ЕС са приоритетни", заяви Ивайло Калфин.

Българският евродепутат предложи в бъдеще да се насърчат усилията за стриктно спазване на бюджетната дисциплина, за увеличаване на ефективността и икономичността при изразходването на европейските средства, да се опростят счетоводните правила и да се въведат критерии, включително числови индикатори, които да отчитат приноса на агенциите за изпълнение на европейските политики.