Декларация

Апр 18, 2010 Новини БСП 0 1685

Ние, представителите на БСП в органите за местно самоуправление, загрижени от икономическата ситуация в страната, в условията на задълбочаваща се финансова криза и създалата се политическа конфронтация, се обръщаме към българското правителство за: 1

Ние, представителите на БСП в органите за местно самоуправление, загрижени от икономическата ситуация в страната, в условията на задълбочаваща се финансова криза и създалата се политическа конфронтация, се обръщаме към българското правителство за:

  • 1. Незабавни действия за финансовото стабилизиране на общините, гарантиращи публичните услуги за гражданите. Настояваме за решения, които да доведат до осигуряване на финансите на общините, за да не спира местното развитие като част от развитието на държавата. Очакваме незабавно правителството да вземе решение за преразпределяне приходите от данъци (ДДФЛ) като предостави на общинските бюджети дял от тях, за да не се увеличава финансовия дефицит на общините, който е достигнал критичен размер.
  • 2. Като бенефициенти на 60% от средствата по европейските програми, настояваме за спешни мерки по съкращаване на сроковете и облекчаване на административните процедури; регулярно извършване на плащанията по тези проекти; възстановяване на достъпа до фонд ФЛАГ за всички общини; решаване на проблемите с ДДС по ОП Околна среда и Програмата за развитие на селските региони. Настояваме като антикризисна мярка държавата да осигури дела на общините за съфинансиране на проектите.
  • 3. Категорично възразяваме срещу прилагането на двойни стандарти и опитите на правителството да налага политика в разрез с европейските норми за равни условия на живот в различните региони. Възразяваме срещу постоянния натиск, на който са подложени българските общини.

 

Ние, представителите на местната власт, стоящи най-близко до хората и избрани от гражданите на България, настояваме да се спазват демократичните норми и принципи на управление чрез гарантиране правата на личността, чрез съхраняване постиженията на 20 годишния преход към демокрация, за което българският народ е платил висока цена. Българските граждани имат право на местно самоуправление и на свободен избор.

 

Обръщаме се към правителството на Република България, за да му припомним собствените му приоритети и да му напомним, че не предприема действия за постигането им. Общини са мястото, където живеят българските граждани, където те работят и отглеждат децата си.

 

Успехът на българските общини е успех за държавата!