Димчо Михалевски: Местната власт е на колене

Апр 17, 2010 Новини БСП 0 1121

Днешното положение на българските общини е изключително тежко - както в икономическо, така и в социално отношение, а като резултат от това и с някои много неприятни политически последствия

Днешното положение на българските общини е изключително тежко - както в икономическо, така и в социално отношение, а като резултат от това и с някои много неприятни политически последствия. Местната власт е практически на колене. Под въпрос е нейната функционалност и възможността й да изпълнява собствените си функции. Това са изводите, които председателят на Съвета по местно самоуправление и регионална политика Димчо Михалевски представи след дискусиите в първия ден на Националното съвещание с представители на БСП в местната власт.

Според Михалевски икономическото и бюджетното състояние на общините е доста тревожно, тъй като намаляват както приходната, така и разходната част в общинските бюджети. Общото намаление в приходната част е с над 316 млн.лв., а на разходната - с 213 млн.лв., като тенденцията е спадът да продължава. В края на миналата година общините са били принудена да финансират общински дейности с около 273 млн.лв. по- малко в сравнение с 2008г. В резултат на това се очаква рязко да спадне възможността местата власт да изпълнява функциите си и да обслужва населението. Очакваните разходи на общините са за около 4,2 млрд.лв. „Българската държава в момента се явява най- дестабилизиращия фактор за местното развитие", отбеляза Михалевски.

Социалистите са категорични, че моделът на формиране и употреба на местните финанси е изчерпан и е необходима спешна реформа в тази сфера. „БСП като традиционно най- широко представената партия в местната власт ще бъде изключително активен фактор", обеща Михалевски.

Три са основните въпроси, които предстои да разгледа Националният съвет на партията по отношение на местната власт и самоуправление. На първо място е идеята да се промени приходната част на общините, но не за сметка на увеличаване на данъците, а за сметка на преотстъпване на съществуващи данъчни инструменти към общините. Това според Михалевски  ще повиши отговорността на общините и способността им да решават местните проблеми. Още повече- общините са по- отговорни и ефективни при събираемостта на данъците, отбеляза Михалевски. Според него действията на настоящото правителство по децентрализацията практически са на кота нула.

Вторият важен въпрос според социалистите са европейските средства. Според БСП е от изключително значение да се повиши ефективността по изпълнение на проектите от ЕС и тяхното разплащане. Това на практика изисква съкращаване на сроковете за разглеждане и разплащане, решаване на проблема с финансиране на ДДС по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за околна среда в частта й за сектор Води. Необходима е и ясна публична отчетност за разплащанията. „Оправданието на правителството, че дефицитът е нараснал до 1,6 млрд.лв., защото се плащат пари по европейските програми просто не е вярно", заяви Михалевски. По думите му проблемът е в приходната част на централния бюджет и неспособността на управляващите да я реализират.

На трето място социалистите настояват за ясна позиция на правителството за задълженията, които имат Социалният инвестиционен фонд, Програма ФАР, Красива България и Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. У нас остават съмнения за политическа избирателност. Имаме информация, че през последните месеци на миналата година и първите месеци на настоящата година са сключвани нови договори по някои от тези инструменти и са извършвани разплащания, без да се отвръща на задълженията с по- голяма давност", заяви Михалевски.

„Изправени сме пред нещо, което не се е случвало повече от 8 години, защото българската държава беше създала механизъм за справяне с безработицата", заяви председателят на Съвета на НС на БСП. По думите му общините са били разтоварени от този проблем и едновременно с това са имали подкрепата на държавата по този въпрос. Днес обаче държавата не помага на общините. „Прехвърля се този горещ картоф на българските кметове, които нямат елементарната възможност и ресурси да го решат", отбеляза Михалевски. Той предупреди, че безработицата расте с много бързи темпове, а правителството не е създало необходимата технология за решаването на проблема. По тази причина БСП предлага да се изгради модел, подобен на програмите за генериране на заетост, при които средствата за трудовите разходи да се получават от ОП Човешки ресурси. Държавата от своя страна трябва да осигури на общините и допълнителна субсидия за материални разходи.

Юрий Асланов представи пред участниците в Националното съвещание резултатите от социологическо изследване, според които доверието на хората в местната власт е по- високо, отколкото в останалите институции. Според социолога именно местната власт е оказвала ключова подкрепа на БСП в трудни моменти. Асланов отбеляза, че подкрепата за управляващите от ГЕРБ спада много по- бързо в сравнение с предишните правителства на НДСВ и ОДС.