Широка подкрепа за доклада на Евгени Кирилов за Южен Кавказ в Комисията по външни работи на Европейския парламент

Комисията по външни работи на Европейския парламент прие с убедително мнозинство (само един глас против) доклада на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Евгени Кирилов

Комисията по външни работи на Европейския парламент прие с убедително мнозинство (само един глас против) доклада на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Евгени Кирилов. Смятаният за доста комплексен и чувствителен в много области доклад, предизвика рекорден брой предложения за изменения. В резултат на балансираните компромисни поправки, предложени от Евгени Кирилов и подкрепени от почти всички политически групи, бяха преодолени голяма част от смятаните за спорни текстове в документа.

По същество докладът на Евгени Кирилов очертава необходимостта от по-голяма роля на Европейския съюз в Южен Кавказ и призовава към изработване на цялостна стратегия на ЕС към страните от региона (Грузия, Армения, Азербайджан).

Докладът прави конструктивни и целесъобразни предложения за участие на ЕС в уреждането на неразрешените конфликти в Грузия (Абхазия, Южна Осетия) и т.нар замразен конфликт в Нагорни Карабах (между Армения и Азербайджан). Според заключенията в документа те са основната пречка за постигане на политическа стабилност, устойчиво социално-икономическо развитие в региона и подобряване на инвестиционния климат, особено в контекста на европейската енергийна сигурност. 

Сред заключенията на доклада се отчита и важността на региона за европейското енергийно сътрудничество и сигурност (развитието на Южния енергиен коридор - тръбопроводите "Набуко" и Бял поток), както и се предлага създаване на зона за свободна търговия в региона.