Българското правителство отдалечава страната от ЕС

Мар 24, 2010 Новини БСП 0 1234

  Икономическата политика на българското правителство отдалечава икономиката на страната от Европейския поток

 

Икономическата политика на българското правителство отдалечава икономиката на страната от Европейския поток. Това заяви председателят на НС на БСП Сергей Станишев по време на срещата си в ЕП с ръководителя на  Групата на Прогресивния Алианс на социалистите и демократите в ЕП Мартин Шулц. Двамата лидери обсъдиха развитието на икономическата криза и мерките, предприемани от правителствата на държавите-членки. По думите на Станишев основа на икономическата и данъчна политика трябва да е създаването на работни места и подпомагането на уязвимите социални групи. Точно това обаче правителството на Бойко Борисов пренебрегва. Лидерът на БСП изрази дълбока загриженост от политиката на българското правителство, която засяга социалната сфера и затруднява бизнеса, особено малките и средни предприятия.

"Съжаляваме, че не сме свидетели на една проактивна политика на запазване на работни места и грижа за най-уязвимите социални групи от страна на българското дясно правителство", коментира Мартин Шулц. Той отбеляза, че резултатите от действията на управляващите са очевидни - бързо растяща безработица, масово обедняване и социална изолация. Шулц изтъкна, че социалната загриженост трябва да бъде основна в националните кризисни и пост-кризисни политики.

Двамата лидери изразиха общата си визия, че Стратегията „Европа 2020" трябва да е много по-амбициозна. Европейският съюз трябва да предприема смели постъпки, като създаването на Европейски валутен фонд, повишаване на изискванията за конвергенция на националните икономики и националните икономически политики на държавите-членки. Други мерки са въвеждането на такси за финансовите транзакции, предоставянето на възможност на всички граждани за достъп до новите информационни и комуникационни технологии и създаването на т. нар. "зелени" работни места.