Евгени Кирилов предлага в свой доклад мерки за по-бързо и лесно усвояване на европейските средства

Финансово се стимулира всяка държава-член да предприема стъпки за откриване на нередности На днешното си заседание Комисията по регионално развитие на ЕП прие Доклада за изменение на Общия регламент за структурните фондове (ЕС 1083/2006), по който докладчик е българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Евгени Кирилов

Финансово се стимулира всяка държава-член да предприема стъпки за откриване на нередности

На днешното си заседание Комисията по регионално развитие на ЕП прие Доклада за изменение на Общия регламент за структурните фондове (ЕС 1083/2006), по който докладчик е българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Евгени Кирилов. Докладът дава подкрепа за измененията, предложени от Европейската комисия през юли 2009 г. за по-нататъшно улесняване и опростяване на процедурите за използване на средствата от политиката на сближаване. Като докладчик Евгени Кирилов внесе предложения, с които се променят някои от първоначалните текстове на Европейската комисия. Измененията на българския евродепутат се отнасят до мерките в помощ на държавите членки за преодоляване на икономическите трудности и забавянето в усвояването на европейските средства поради финансовата криза.

Промените вървят в двете посоки: на опростяване на процедурите по изпълнението, от една страна,  и на финансовото управление, от друга страна. Те са отдавна чакани и желани, както от държавите членки, така и от бенефициентите. Европейският парламент и Европейската сметна палата също нееднократно са призовавали за намаляване на утежнените процедури, особено за крайните получатели на европейското финансиране.

Едно от непосредствените положителни въздействия, след влизането в сила на новите изменения, ще бъде възможността да се удължи периодът за усвояване на средствата предвидени за 2007 г. Поради забавяне в одобряването на оперативните програми, както и заради икономическата криза, много държави, сред които и България, могат да загубят непохарчените пари за 2007 г. С промяната, подкрепена от Комисията по регионално развитие в доклада на Евгени Кирилов, неусвоените средства за 2007 г. ще бъдат разпределени на равни части и отчетени в следващите години от периода. По този начин ще се спечели допълнително време за усвояване на европейските средства, в момент когато те са крайно необходими.

Част от предложените мерките, които ще засилят използването на европейското финансиране, засягат големите проекти. С тях се въвежда един единствен праг за големи проекти от 50 млн. евро и се дава възможност големите проекти, които са от национална и европейска значимост да се финансират от различни фондове. Това ще позволи да се избегне раздробяването на проекти, включващи различни компоненти, ще улесни управлението, координацията и изпълнението на проектите, и не на последно място, ще се намали рискът от забавяне, дублиране и грешки.

Стъпка в посока на по-голяма гъвкавост и улесняване е възможността държавата-членка да не губи средства от нередности, които сама е засякла и поправила. Новото е, че държавата може отново да използва тези средства за други проекти и не трябва да ги връща в бюджета на ЕС, както досега.

Други промени засягат изясняване и опростяване на изискванията за годишното  отчитане на изпълнението на програмите от Управляващите органи; по-лесна промяна на оперативните програми въз основа на анализ вместо на оценка и др.

След положителния вот за Доклада на Евгени Кирилов в Комисията по регионално развитие предстои обсъждането и гласуването му в пленарна зала през месец април.