ЕК следи отблизо планираните промени в законодателството в България в областта на ГМО и доколко те спазват изискванията на ЕС

Европейската комисия следи отблизо планираните промени в законодателството в България в областта на ГМО и доколко те спазват изискванията на Европейския съюз

Европейската комисия следи отблизо планираните промени в законодателството в България в областта на ГМО и доколко те спазват изискванията на Европейския съюз. Това се казва в официален отговор на изпълнителния орган на ЕС на писмено запитване, внесено от българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП Илияна Йотова във връзка с информациите, за започната наказателна процедура от ЕК срещу България във връзка с генетично модифицираните организми и хармонизацията на засягащото ги национално законодателство с това на Общността.

В отговора от ЕК се подчертава, че "няма започната процедура от Комисията срещу България във връзка с транспонирането на Директива 2001/18/EО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда".

От ЕК припомнят, че съгласно установените процедури, изпълнителният орган на ЕС "следва да бъде уведомяван по надлежния ред за всеки законодателен акт, с който се изменя действащото българско законодателство относно ГМО, за да прецени дали той е съобразен с изискванията на съответното законодателство на ЕС".

В отговора на ЕК се казва също така, че "в Комисията не е постъпвала подобна нотификация от страна на българските власти, нито официална жалба или доклад от някоя от заинтересованите страни, по този въпрос. Независимо от това, Комисията е в течение на планираните забрани и ограничения по отношение на ГМО в България и Комисията следи отблизо този въпрос".