Изграждането на АЕЦ „Белене” е стратегически важен проект от национално значение

Мар 16, 2010 Новини БСП 0 1617

Несъстоятелни са твърденията за изхарчени милиарди, срещу които няма нищо построено Изграждането на АЕЦ „Белене" е стратегически важен проект от национално значение и с огромни ползи за развитието на българската икономика, енергетика

Несъстоятелни са твърденията за изхарчени милиарди, срещу които няма нищо построено

Изграждането на АЕЦ „Белене" е стратегически важен проект от национално значение и с огромни ползи за развитието на българската икономика, енергетика. Той е необходим за запазването на ролята на България като енергиен център на Балканите и нетен износител на електроенергия. 

Наред със създаването на работни места по време на изграждането, важно е и участието на голям брой български фирми. Това ще доведе до съживяване на икономиката не само в региона, но и в цялата страна. В период на икономическа криза този проект има ключово значение за по-бързото и леко излизане от нея.

По време на експлоатацията  на АЕЦ „Белене" ще се запази ядреният потенциал на България като развита страна, притежаваща човешкия, интелектуалния и технологичен ресурс за развитие на атомна енергетика. В света има само 32 страни, които притежават ядрени технологии и експлоатират атомни централи и България е фактор в световен мащаб в тази високотехнологична област.

След изграждането си АЕЦ „Белене" ще осигурява евтина и стабилна базова енергия. По предварителни разчети и цена от 4 евроцента за киловатчас, икономическата полза от АЕЦ „Белене" ще бъде близо 300 милиона евро на година за период от 60 години!

Не трябва да забравяме и екологичната целесъобразност на проекта. На фона на завишените изисквания и поетите ангажименти за намаляване на вредните емисии (главно от ТЕЦ), абсолютно чистата енергия от АЕЦ „Белене" е незаменима.

Несъстоятелни са твърденията за изхарчени милиарди, срещу които няма нищо построено. Те показват незнание, некомпетентност и безотговорност. При всеки инвестиционен проект първоначалните разходи се планират и се инвестира в дейности като- подготовка на площадката, проектиране, поръчка на оборудване и материали. На доста по-късен етап от развитието на проекта резултатите са видими с „просто" око. Ако се подходи правилно, дори при строеж на къща, първоначално се плаща на архитект, проектант, поръчват се материали, изравнява се теренът, прави се изкоп и чак след няколко месеца се започва същинският строеж. В случая с АЕЦ „Белене" подходът е подобен, но периодите са по-дълги, разходите са по-големи и рискът от прекратяване много по-голям. Към този момент не става въпрос за много милиарди, а за 600 милиона евро, които са инвестирани точно в такива дейности.

За нас развитието на атомна енергетика в България няма алтернатива и всеки опит за спиране или замразяване на изграждането на АЕЦ „Белене" е равно на национално предателство. Правителството на ГЕРБ продължава с опитите за отвличане на вниманието на обществото от важните въпроси с пускането на „медийни бомби", които в общия случай са откровени лъжи. Важните въпроси днес са:

-   Кога ще бъде обявена позицията на България?

При срещата си с министър- председателя на Русия Владимир Путин през септември 2009г, българският премиер Бойко Борисов заяви, че до средата на октомври ще бъде решено как новото българско правителство ще процедира по въпроса за АЕЦ „Белене". В средата на март 2010 няма такова становище.

-   Какво означава различното говорене на министрите Дянков и Трайков?

През последните дни и седмици сме свидетели на противоположни изказвания на двамата министри по повод бъдещето на АЕЦ „Белене". Ще го има, няма да го има - като в детска приказка.

-   Защо беше изгонен стратегическият инвеститор RWE?

Хаотичното говорене, разнопосочните послания и смяната на решения (понякога и по три пъти на ден) през последните седем месеца създадоха атмосфера на несигурност и непредвидимост в страната, което логично плаши чуждестранните инвеститори.

-   Ще бъде ли прието руското предложение за предоставяне на заем?

Отпускането на проектен заем от близо 2 милиарда евро от страна на Русия, при който не се изисква държавна или корпоративна гаранция е предложение, което трябва да бъде прието. За съжаление така и не стана ясна позицията на българското правителство. Реална е опасността предложението да бъде отхвърлено или оттеглено при ненормално дълго забавяне на отговора- практика, характерна за управляващите.

-   Защо се ограничава по географски принцип произхода на потенциални инвеститори?

В редица изказвания на министър Дянков от последните дни категорично се твърди, че в проекта ще бъдат допуснати само стратегически инвеститори от Европа. Такова становище е неприемливо с оглед на добрите отношения и инвестиционните намерения на наши традиционни партньори като САЩ, Корея, Япония и Русия.

 

                                              Съвет по икономическа политика,

 енергетика и туризъм

   на Националния съвет на БСП