Илияна Йотова: Важно е всеки човек, пребиваващ постоянно в ЕС да има възможността да пътува на територията на държавите-членки

Изключително важно е всички хора идващи от Трети страни, които притежават дългосрочна виза тип D в ЕС, да има възможността да пътува на територията на държавите-членки

Изключително важно е всички хора идващи от Трети страни, които притежават дългосрочна виза тип D в ЕС, да има възможността да пътува на територията на държавите-членки. Това заяви докладчикът в сянка от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в Европейския парламент Илияна Йотова по време на обсъжданията в ЕП на доклада по предложението за рагламент, изменящ конвенцията за прилгането на Споразумението от Шенген и регламента на Европейската комисия № 562/2006, в частта му, засягаща свободното движение на хора, титуляри на дългосрочни визи.

Приетият по-късно днес документ има за цел да улесни движението в Шенгенското пространство без вътрешни граници за гражданите на Трети страни, които законно пребивават на територията на една от държавите-членки.

В изказването си по време на дебата преди гласуването Илияна Йотова обърна внимание на колегите си от ЕП, на „необходимостта докладът да бъде приет преди края на април 2010 г., за да може (регламентът) да бъде приложен по едно и също време с визовия кодекс".

„Това ще ни позволи също така да разрешим проблемите, натрупали се с D+C визите, както и с приложението за издаване на разрешителни за постоянно пребиваване", подчерта Илияна Йотова.

Българският евродепутат припомни, че „благодарение на този доклад, всеки титуляр на дългосрочна виза ще има правото да пътува навсякъде из ЕС в период от шест месеца в рамките на една година. Всеки, разполагащ с това право ще получава необходимата информация едновременно с издаването на визата, както и ще бъде уведомяван, че дългосрочната виза се превръща автоматично в разрешително за пребиваване след изтичането на първата година от издаването й."

„Важно е да обърнем внимание и на факта, че по съображения за сигурност всеки кандидат за D-тип виза трябва да бъде проверен спрямо SIS-системата (полицейската информационна система на държавите от Шенгенското споразумение), без да бъде вписван в нея. Договарящата страна  трябва сериозно да вземе предвид всяка информация включена в SIS-системата. Ако SIS II -системата не е приложена от края на 2012 г., ние ще разчитаме на Комисията и Съвета да представят необходимата законодателна инициатива, която да гарантира същата защита на данните, предвидена от SIS II - системата", заяви в заключение Илияна Йотова.