Мартин Славов: Настояваме за прозрачност

Сливен: Мартин Славов, председател на групата общински съветници от БСП: Настояваме за прозрачност по изпълнението на обществените поръчки

Сливен:

Мартин Славов, председател на групата общински съветници от БСП: Настояваме за прозрачност по изпълнението на обществените поръчки. Дупките в общинския бюджет ще бъдат запълнени с държавни пари

- Г-н Славов, предстои януарската сесия на Общинския съвет. Какво очаквате от нея?

- На заседание на групата общински съветници от БСП миналата седмица бе взето решение да отправим официално питане към кмета на община Сливен. Питането ни е основано на базата на десетките сигнали на недоволство, които получихме от сливенски граждани, свързани с непочистването на снега и леда по градските улици.

- Какво сигнализираха гражданите?

- Хората твърдяха, че никой от тях не е видял и един снегорин в Сливен, или друга снегопочистваща техника. Беше пръснат малко пясък по главната улица и пред сградата на общината. Но по основните кръстовища, по тротоарите всичко бе оставено на самотек. И от естественото повишаване на температурите ледът и снегът се разтопиха сами.

- Общината има договор с фирма „ЛТБ-България-ХГ”, която почиства града. В договора има клауза и за снегопочистване.

- Внасяме питане, което да е базирано на действащия договор между общината и фирмата за почистване. Питаме как и по какъв начин се контролира работата на тази фирма, дали тя наистина изпълнява задълженията си по договора, разполага ли с нужната техника за зимния период, на каква база е спечелена поръчката и др. Ще изискаме още веднъж и пълния текст на договора, който досега ни бе отказван. Предоставяха ни само съкратени варианти. Юрисконсултът на общината Елеонора Христова твърдеше, че останалата част от договора представлява търговска тайна. Няма такова нещо. Не може един договор по обществена поръчка с общината да представлява търговска тайна, защото параметрите в него трябва да бъдат публично известни. Ще настояваме и да ни се предоставят доказателства за свършената от фирмата работа по снегопочистването. Знаете добре, че миналата година гласувахме доста средства за инсталирането на видеокамери по възловите кръстовища и най-оживените места из града. Ще искаме да ни бъдат предоставени записи от тези камери, чрез които да видим през какви интервали е почистван градът в периода от 5-ти до 15-ти януари тази година. Смятаме, че видеозаписите ще бъдат най-достоверното доказателство, затова как фирмата изпълнява своите задължения.

- Но кметът твърди, че системата за видеонаблюдение все още не е завършена.

- Миналата година парите за тази система бяха гласувани. Има сключен договор с фирма за изпълнение. Ще проверим и този договор как се изпълнява, докъде са свършени нещата по него. А ако не е изпълнен и този договор, оттам нататък вече ще отправим и други питания към общинската администрация и по-конкретно към кмета. Защото парите са гласувани. Дори при повторното гласуване на актуализацията на бюджета също имаше увеличение на сумата специално то този разход. Това са парите на сливенските данъкоплатци и те трябва да работят в тяхна полза.

- Ако се установят нарушения по изпълнение на договора с фирмата за снегопочистване, какви по-нататъшни стъпки ще предприемете?

- Нека първо да докажем нарушенията, ако има такива. Ние не тръгваме с мисълта за неизпълнение на ангажиментите. Искаме да направим обективна проверка доколко фирмата си върши работата. След това, на базата на информацията, която ще ни предостави общината, ще преценим как да процедираме по-нататък. Дано фирмата наистина да си е изпълнила задълженията. Но на базата на тези получени над сто официални сигнала от граждани, които получихме в приемната на общинските съветници от БСП, правим извода, че градът не бе почистен от леда и снега. Сигналите идваха от най-различни квартали на Сливен.

- Ще предоставите ли тези сигнали към питането?

- Ако е необходимо, ще ги предоставим. Ние сме изразители на мнението на тези граждани. Това не са само членове на БСП, а сливналии, които посещават приемната ни и поставят различни проблеми.

- За какво друго сигнализират гражданите?

- Тревожи ги факта, че се подготвя продажбата на общински жилища. Тяхната обща бройка е около 620. На предстоящата сесия ще бъде внесено предложение за продажбата на около 590 от тях. Много граждани, които са в списъците на крайно нуждаещите се, са притеснени, че след като този сграден фонд изчезне от общинските активи, общината няма да може да изпълнява функцията си да настанява крайно нуждаещи се семейства в общински жилища. Просто защото този фонд няма да съществува.

- Общината има ли право да ги продава?

- Може, ако общинският съвет вземе такова решение. А след като е внесено, предполагам, че съветниците от ГЕРБ и техните сателити ще гласуват „за”. Това означава, че на практика ще се даде зелена светлина за продажбата на тези жилища. С това общински жилищен фонд вече няма да има и крайно нуждаещите се млади семейства или възрастни хора ще трябва да се оправят по закона на джунглата.

- На кого ще продава общината тези жилища?

- Вероятно на обитателите им.

- Но те са социално слаби граждани. Няма да могат да ги купят. Какво ще стане с жилищата след това?

- Сигурно тези хора трудно ще намерят пари да купят жилищата, в които живеят. Вероятно имотите ще бъдат обявени за продажба и ще ги купят хора с пари или хора, които могат да изтеглят жилищни кредити. Предполагам, че продажбата на общински жилища е продиктувано от факта, че общинските имоти, които трябваше да бъдат продадени през 2008 г. по различни причини, останаха непродадени. Вероятно това е начин да се закърпи бюджета.

- Знаете ли каква е средната цена на общинските жилища?

- Различни са цените, тъй като жилищата са в различни квартали на града. Квадратурата им също е различна. Но средната цена е около 50 хиляди лв. на жилище. Грубо казано, това са около 30 млн. лв. приход от продажбата на жилищата.

- Кризата вече засяга и Сливен. Смятате ли, че ще се отрази значително на бюджета за тази година?

- Много неща останаха неизпълнени от миналата година. Добрата новина е, че през 2008 г. дойдоха над 15 млн. лв. от държавния бюджет в Сливен само за инфраструктура. Подобна сума ще влезе в общинския бюджет и през тази година за асфалтиране, за подобряване на водопреносната и канализационна мрежа, и др. Така че дупките в общинския бюджет ще бъдат запълнени с държавни пари, благодарение на волята на правителството.

Интервюто взе Гергана Христова