Решение на ВС на БСП от 4 октомври 2008 г.

Окт 04, 2008 Новини БСП 1 2269

Р Е Ш Е Н И Е   НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ 4 ОКТОМВРИ 2008 Г

Р Е Ш Е Н И Е

 

НА ВИСШИЯ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ОТ 4 ОКТОМВРИ 2008 Г.

 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАТАТА, МЯСТОТО И ДНЕВНИЯ

РЕД НА 47-ИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

 

На основание чл.чл. 43 и 44 от Устава на БСП и Решението си от 29 юни 2008 г. за провеждане на пълен цикъл отчети и избори в партията Висшият съвет на БСП

 

Р Е Ш И:

 

1. Четиридесет и седмият конгрес на Българската социалистическа партия да се проведе на 22 и 23 ноември 2008 г. от 10,00 ч. в зала 1 на НДК - София.

2. Приема проект за дневен ред на 47-ия конгрес на Българската социалистическа партия:

- Политически доклад пред 47-ия конгрес на БСП.

Докладва:  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

председател на ВС на БСП

- Отчет за дейността на ВС на БСП.

Докладва:  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

председател на ВС на БСП

- Отчет за парламентарната дейност на БСП.

Докладва:  АНГЕЛ НАЙДЕНОВ

председател на ПГКБ

- Отчет за дейността на Общопартийната контролна комисия на БСП.

Докладва:  ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА

председател на ОПКК на БСП

- Приемане на нова Програма на БСП - "За България - свободни граждани, справедлива държава, солидарно общество".

- Приемане на Политическа рамка за участие на БСП в изборите за членове на Европейския парламент и за 41-во Народно събрание през 2009 г.

- Приемане на нов Устав на БСП.

- Избор на общопартийни ръководни органи на Българската социалистическа партия.

3. Изпълнителното бюро на ВС на БСП да утвърди организационно-технически план за подготовка на 47-ия конгрес на БСП.

Срок:  20 октомври 2008 г.

Отг.: ДИМИТЪР ДЪБОВ

 

Вярно с оригинала:

 

(Ст.Сергиев)