Трети март

Силистра: Изминаха 132 години, през които оставаме горди с героизма, саможертвата и вдъхновяващия пример на загиналите

Силистра:

Изминаха 132 години, през които оставаме горди с героизма, саможертвата и вдъхновяващия пример на загиналите.

"....в Балкана има един спомен,
има едно име, що вечно живей
     и в нашта исторья кат легенда грей..."

Иван Вазов

 

В съществуването на всеки народ има събития, които рязко променят развитието му и  определят за векове напред неговата историческа съдба. Историята на България в нейното вековно развитие е отбелязана от няколко преломни момента, в това число, Руско-Турската освободителна война (1877-1878 г.) .

Трети март е дата свещена, славна, победна. Тази дата поражда в нас благоговение, вдъхновение и преклонение. Да се извисим над всичко недостойно, за да дадем на младото поколение добър пример и вярна насока за достоен живот.

На Шипка оставиха костите си много герои, но ние пазим ли спомена за тях?

На Шипка отекваха оръдия, но сега ехти ли в нас благодарността към загиналите герои?

Шипка винаги ще връща и нас, и потомците ни, към онези стойности, които стоят отвъд делничното и които правят свободата свещена. Защото в историята ни няма друго събитие, което да ни обединява като народ тъй неотразимо и да ни свързва така здраво със земята и небето на отечеството, с неговото минало и настояще, с кръвта на героите и духа на свободата, както епопеята на Шипка.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

 

Теменужка Богданова, областен координатор на жените-социалистки в Силистра