Правителството създава риск за достъпа до болнична помощ за над 1 млн. български граждани

Фев 26, 2010 Новини БСП 0 1354

Значителна част от болничният сектор в България е в критично състояние

Значителна част от болничният сектор в България е в критично състояние. Предприетите от управлението на ГЕРБ действия са неподготвени и лишени от ясна визия. Около тази позиция се обединиха участниците в дискусия за здравната реформа на правителството. Членовете на Съвета по здравеопазване на НС на БСП, представителите на лекарското съсловие и местната власт изразиха своята тревога, че качеството на медицинските услуги в лечебните заведения се влошава. Създават се рискове за достъпа до болнична помощ за над 1 млн. български граждани.

Според представителите на левицата е необходимо да започне широк обществен диалог за промяна на системата на здравеопазването в страната. В основата на тази промяна трябва да стои разбирането, че здравето не е стока и всеки здравно осигурен има право на гарантиран от Конституцията достъп до медицинска помощ.

Участниците в дискусията формулираха и основните принципи, които да залегнат при реформирането на здравния сектор. В центъра на здравната система те поставят пациента, чиито интереси трябва да се съчетаят с тези на лекарите и с обществения интерес. Според левицата достъпът до здравеопазване трябва да бъде гарантиран и равен и да не бъде ограничаван за сметка на качеството. „Здравеопазването не бива да зависи само от пазарните механизми", категорични са участниците в кръглата маса. Според тях е недопустимо пари, събирани от българските граждани за здраве, да се пренасочват за други цели, като например да крепят фискалната политика на управляващите. Необходимо е и солидно финансиране на здравеопазването. За тази цел според социалистите е нужна спешна промяна в бюджетните закони за 2010г., която да осигури финансиране на сектора на нивата от предходната година.

Според Янаки Стоилов е напълно възможно 450 млн. лв. от фискалния резерв да бъдат отпуснати за здравеопазване. Стоилов посочи още, че в закона за болничната помощ с наредба от страна на министъра на здравеопазването трябва да бъдат определени 50-60 защитени болници. По думите му, те ще получават допълнителна подкрепа освен финансирането по клинични пътеки. Осен това защитените болници ще трябва да отговарят и на определени критерии, като отдалеченост на района от областни здравни центрове, застаряване на населението, характерна заболеваемост за даден регион.

Важна мярка за подобряване на системата на здравеопазване според левицата е приемането на Национална здравна карта и областни здравни карти в съответствие със здравните и социалните потребности на населението. Необходимо е да се въведат ясни регулативни стандарти и точно остойностяване с пределни цени за лекарства и консумативи, които се заплащат от НЗОК. Касата от своя страна трябва да прекрати просрочията в заплащането на изпълнителите на медицинска помощ като заплати пълния размер на извършената от тях работа.

Според участниците в дискусията е важно да се създаде реална възможност за преструктуриране на лечебни заведения, да се укрепят и развият извънболничната помощ и спешните центрове. От левицата се обявяват за запазването на дейността на диспансерите и тяхното финансиране от бюджета заедно с развитие на възможностите им за финансиране от здравната каса. Източниците на финансиране според представителите на БСП могат да бъдат два - от бюджета, включително за безплатни лекарства: за спешната помощ, за заболявания, които засягат общественото здраве (психични, инфекциозни и др.) и частично за социално значими заболявания (диабет, онкологични и др.), и от здравната каса - за останалите случаи.

 

 Позицията на участниците в дискусията „Критично състояние в болничния сектор и нуждата от спешна помощ в българското здравеопазване" може да изтеглите от тук >>>