Сергей Станишев: Правителството няма визия не само за това как страната ни да преодолее кризата, но и как да се развива в един по- средносрочен план

Фев 19, 2010 Новини БСП 0 1203

  Огромна част от българите са разочаровани от българския преход

 

Огромна част от българите са разочаровани от българския преход. В него бяха заложени много илюзии, които не се реализираха по начина, по който си ги представяха хората. Това заяви председателят на НС на БСП Сергей Станишев при откриването на международна конференция на тема: „Социализмът на ХХI век. България 2020: Равносметката на прехода и перспективата на левицата за България". Лидерът на БСП напомни, че за страната ни водещи през този период са били интеграцията в НАТО и ЕС. С постигането им хората са смятали, че обществото ще бъде преподредено по най- удачния начин. Това обаче според Станишев е нямало как да се случи без ясно целеполагане и без последователни действия.

Според председателя на БСП преходът на практика е задълбочил неравенството и социалната несправедливост и е създал  чувство на безнаказаност на хора, които нарушават общите правила. В този период са се размили и границите между институциите и частните интереси. Според Станишев до някаква степен това е резултат от философията, наложена в прехода - един крайно либерален подход, който за съжаление се проявява в работата на новото българко правителство. Лидерът на БСП изтъкна, че реалният идеолог на политиката на правителството е Симеон Дянков - автор на доклада на Световната банка, изразяващ крайно либерално течение в банката.

По думите на Станишев десният характер на политиката на управляващите прозира в посегателството към социалния сектор и в новия етап на приватизация, заложена в здравеопазването например. „На пръв поглед се създава впечатление, че има повече държавност, но реално се върви към по- малко държава, особено в социалната сфера", заяви Станишев. Според него промените в намеренията на правителството спрямо реформи в сфери като здравеопазването говорят за липсата на цялостна визия на къде върви страната. „Липсва визия не само за това как страната ни да преодолее кризата, но и как да се развива в един по- средносрочен план", добави Станишев.

Според бившия премиер една от причините Европа да преживява дълбока системна криза е също крайният либерален модел на развитие през последните 20 години. „Важно е БСП и европейските социалдемократи да намерим нашия отговор", отбеляза Станишев. По думите му левицата трябва да даде алтернатива, която да привлече подкрепата на гражданите.

Лидерът на БСП отбеляза, че неслучайно за днешната дискусия е избрана годината 2020. Станишев обясни че тя съвпада с перспективата, в рамките на която в ЕС се обсъждат финансовите и бюджетните реформи и реформите на политиките след влизането в сила на Лисабонския договор. Според председателя тепърва започва и дискусията за мястото на страната ни в ЕС и какво очакваме за нас. „Важно е и с какво България допринася за развитието и интеграцията на ЕС", отбеляза Станишев. По думите му страната ни трябва да е активна при формирането на общата европейска политика, трябва да формулира и отстоява вижданията си за устойчивото развитие, европейския социален модел, околната среда и регионалната политика.

Сергей Станишев изтъкна, че европейските фондове не могат да решат всички проблеми на страната ни. Той обясни, че обемът на средствата по оперативните програми при 100% усвояемост, разделен на 7 години, колкото е финансовият период в ЕС, е по- малък от средствата, които България дава за инфраструктура, социални дейности и др. „Еврофондовете  са само допълнителен инструмент за българските цели", заяви лидерът на БСП. По думите му тези средства трябва да бъдат структурирани в ясна политика, с добре подредени приоритети. Според Станишев е погрешно да се върви към пълна децентрализация на процеса по отделните оперативни програми. Според него България тепърва ще има още проблеми с еврофондовете поради слаб административен капацитет, поради забавяне на работата по проекти и поради политически чистки в администрацията.

Лидерът на социалистите заяви, че БСП и левицата като цяло се нуждае от нови идеи и политики за перспективата на България. Станишев напомни, че преди около година БСП прие нова Програма.

Георги Пирински отбеляза, че Програмата на БСП фиксира основната политическа задача на партията за един 10 -15 годишен период напред. Според социалистите трябва да се смени моделът на социалноикономическо реформиране на България като в неговия център се постави човешкото развитие, разбирано в трите му параметъра - образование, здравеопазване и достоен жизнен стандарт. Основният път за промяната на модела е реализацията на левия проект за развитието на България - социална държава по европейските модели и новите трансформации в тях, като се отчита българската специфика. Пирински изтъкна, че Конвергентната програма на ГЕРБ е само празна декларация.

Проф. д-р Кристоф Цьопел коментира икономическата криза в Европа. Според него причините за нея могат да бъдат разгледани в три аспекта - глобалната социална криза, социално-икономическото неравенство между гражданите на ЕС и държавите-членки и дефицитите на правовата държава. По думите на Цьопел изходът от кризата е във взаимодействието между регулацията на пазара и правовата държава. Според професора кризата е шанс за левицата, стига тя да успее да изведе посланията си. Цьопел изтъкна, че важна задача за БСП е защитата на социалната държава.

На форума, организиран от Центъра за исторически и политологически изследвания и Бюро България на фондация "Фридрих Еберт", участниците обсъдиха три теми: "Преходът и поуките за българската левица", "Алтернативни пътища за изход от кризата - концепции на европейската социалдемокрация" и "България2020: Проектът на левицата".