Сергей Станишев: Авторските възнаграждения за книгата "Защото сме социалисти" са декларирани навреме

Фев 12, 2010 Новини БСП в медиите 0 1741

Във връзка с публикуваните от Сметната палата заключения за несъответствие в декларациите на лица, заемащи висши държавни длъжности пред Агенция „Фокус" Сергей Станишев, който е под № 161 в списъка на Сметната палата с недекларирани 18 000 лв

Във връзка с публикуваните от Сметната палата заключения за несъответствие в декларациите на лица, заемащи висши държавни длъжности пред Агенция „Фокус" Сергей Станишев, който е под № 161 в списъка на Сметната палата с недекларирани 18 000 лв. доход заяви: „ Във връзка с това констатирано несъответствие на подадената от мен декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД) искам да уточня следното, че поради технически пропуск при въвеждането на информацията не е посочена сумата от 18 хил. лв. облагаем доход от авторски възнаграждения. По-късно те са декларирани пред Националната агенция за приходите (НАП) в годишната данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху физическите лица (ЗДДФЛ ) за 2008 година и е платен дължимият данък за тях. Исканата информация е подадена в законов срок към компетентните органи. Посочените 18 000 лв. представляват облагаем доход от предоставените ми като авторско възнаграждение екземпляри от книгата „Защото сме социалисти", които съм подарявал по различни поводи".