Позиция на БСП във връзка с ликвидаторските действия в сферата на висшето образование и науката от страна на правителството на ГЕРБ

Янр 24, 2010 Новини БСП 0 1409

    От няколко месеца сме свидетели на безогледната и груба саморазправа на правителството на ГЕРБ с науката и висшето образование в България

 

 

От няколко месеца сме свидетели на безогледната и груба саморазправа на правителството на ГЕРБ с науката и висшето образование в България. Зад лозунгите за реформи в областта на изследователската дейност и висшето образование се крие опит за принизяване на тяхната роля в съвременното национално развитие. Нанася се удар върху държавните висши училища, БАН и Селскостопанска академия за сметка на удовлетворяването на частни и корпоративни интереси.

 В момент, когато Европа чертае новата визия за света, а човешкият интелект се явява факторът за преодоляване на кризата и последиците от нея, у нас се реализира политика, която отдалечава България от „обществото, основано на знанието", политика, която води до деевропеизация на страната.

Във време, когато в САЩ и в Европа изходът от  световната икономическа и финансова криза се търси в науката и образованието, в тяхното финансово обезпечаване, у нас се организира дискредитиране на българските учени и научни институции, ограничават се рязко публичните средства за образователни и научни цели. В деня, в който БАН получи висока европейска оценка, самопровъзгласилото се правителство на „европейското развитие" й отне допълнително десет милиона лева от бюджета, поставяйки я на ръба на оцеляването.

БСП винаги е настоявала за политика, насочена към подобряване ефективността и перспективността на труда на учения, за модернизиране на материалната база на науката, за балансирано развитие на фундаменталните и приложни науки. През последните четири години по инициатива на социалистическата партия публичните средства за наука бяха увеличени три пъти: от 133 млн.лв през 2005г. на 362 млн.лв.през 2009г. Правителството на партия ГЕРБ намали със 140 млн.лв. средствата за наука в бюджет 2010.  ГЕРБ провежда политика на рестрикции спрямо науката и висшето образование, в съответствие с препоръките на Световната банка за балансиран бюджет, за сметка на образованието, науката, социалните дейности и здравеопазването. Неслучайно походът срещу сферите на науката и висшето образование днес се синхронизира със закриването на 150 болници, което представлява геноцид над българските граждани.

Считаме, че тази политика е насочена срещу националните ни интереси и по своята същност е в разрез с препоръките на Европейската комисия, произтичащи от плана за изпълнението на Лисабонската стратегия.  Час по-скоро е необходимо да се потърсят ефикасни форми за подпомагане на изследователската дейност, за укрепване на образователните и научни институции.

Призоваваме правителството да намери възможности за спешно допълнително финансиране на БАН с орязаните 10 млн. лв. от бюджета й. Призоваваме да се намерят средства за обновяване на научната инфраструктура, за повишаване заплащането на научния труд, особено на младите учени.  

 В настоящия момент, по административен път, без съобразяване със становища на българската академична общност, в Народното събрание се внесе Проектозакон за развитието на академичния състав в Република България. Не се обсъжда и проектът за изменения и допълнения на Закона за насърчаване на научните изследвания. Длъжни сме да предупредим, че налаганият стил на непрозрачност и прокарване на субективни виждания, без подкрепа на авторитетната ни национална научна общност, ще има непоправими последствия за развитието на системата. Подготвя се унищожаването на контролните системи в сферата на науката и образованието, което ще доведе до масова корупция и производство на нискокачествени научни работници. Мутри и съмнителни бизнесмени, които вече имат всичко, благодарение на този закон лесно ще си купят научни звания и степени.

Министърът на МОМН, Сергей Игнатов, огласи намеренията си в областта на висшето образование и наука - въвеждане на ваучерна система, преливане на държавни средства към частни структури, отказ от работеща система на държавна регулираща политика в областта на висшето образование и наука, струпване на финансовите задължения на гърба на студента. Тези намерения, израз на неолиберален подход, са съпроводени с рязко засилване правомощията на министъра да контролира и санкционира политически висшите училища и научните организации.

Особено тревожен е безпрецедентният диктат, грубият политически натиск върху националния център за научни изследвания - Българската академия на науките. На този етап подготвяните самоцелни реформи в БАН поставят под въпрос развитието на обществените и хуманитарни науки. На унищожение са подложени научни направления, с които България е завоювала възлови позиции в глобалната научна общност. Научни направления като българска история, български език, литература, археология, фолклор, етнография, балканистика, тракология, философия, социология, кирилометодиевистика трябва не само да бъдат съхранени, но и да се запази тяхната институционална автономност. Това е въпрос на национална политика, на геостратегическа позиция.

Притеснения будят изказвания на министъра, че, ако БАН не извърши необходимите преструктурирания, то ще й бъде оказан натиск отвън, под формата на „помощ". Лансира се и тезата, че ще се стимулират рамковите договори между отделни институти и висши училища. Говори са за готовност подобни договори да бъдат сключени с частния Нов български университет.

Единственото, за което в момента се мълчи е съдбата на имотите на БАН. Възможно е да се предложат промени в Закона за БАН, както и в Градоустройствения план на София, чрез които и този проблем да бъде „решен". Чистата печалба при застрояване на терените от ІV-ти и VІІІ-ми километър се изчислява за момента на повече от 1 милиард евро.

От Българската академия на науките под административен натиск и с лостовете на финансовата принуда, в течение на месец, скоропостижно са пенсионирани и освободени стотици от най-опитните и знаещи български учени. От страна на министри всекидневно се лансират разнопосочни и случайни хрумвания във вид на заповед към автономната научна общност. Чрез безпрецедентни финансови рестрикции науката е изправена пред невъзможността да изпълнява задачите си, изцяло е разстроена вътрешната й организация.

Кой има интерес от това? Какви частни групи и институции ще се възползват от имоти и от възможности за финансиране? Какви корпоративни и лични интереси стоят зад всичко това? Кой иска да ликвидира българската наука и образование, след като бяха ликвидирани селското стопанство, индустрията, здравеопазването и „реформирани" съдебната система и МВР? Кой иска България да се превърне в територия с обслужващи и охранителни функции, туристическа дестинация, която не се нуждае от образовани и самостоятелно мислещи граждани?

БСП изказва своята огромна благодарност на всички учени, които в момента по изключително обиден начин се изхвърлят от научното поприще. Това са хората, които десетилетия наред градиха България. Това са хората, които вървяха преди политиците, създаваха и създават международния авторитет на България. Тези хора заслужават поклон, а не охулване.

Днес у нас липсва диалог с управляващите. Става все по-невъзможно и на разума да наложи своите аргументи. Настоящето правителство на ГЕРБ и лично министър-председателят Бойко Борисов носят цялата отговорност за разрушаване на възловите за националния ни живот области - наука и висше образование.

БСП не може да стои безучастна към действия, които застрашават устоите на нацията и представляват заплаха за бъдещето на страната ни. БСП ще използва всички законови средства, за да се противопостави на поредния опит за приватизация и безсмислено реформиране. Готвената ликвидация на българското образование и наука ще има непоправими последствия за бъдещето на държавата ни, за националния ни суверенитет. България няма да има перспектива за развитие като европейска държава!

БСП подготвя пакет от писма и документи до ръководните органи на ЕС, както и до ръководствата на Социалистическия интернационал и ПЕС, за да бъдат предупредени европейските партии и институции за опасностите, пред които са изправени образованието и науката в България. За настъплението на антидуховността срещу националната и общочовешката цивилизация! 

 

 

 

Съвет по образованието и науката,

младежта и спорта към НС на БСП