Пред ЕК не може да тропаш по масата и да се самонапомпваш

  В интервю за предаването „Денят" лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че България получава най-незначителния от политическа и икономическа гледна точка, ресор в ЕК

 

В интервю за предаването „Денят" лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че България получава най-незначителния от политическа и икономическа гледна точка, ресор в ЕК. Ето какво още каза Станишев за Дарик радио:

 

 

 

Г-н Станишев, защо БСП смята, че кандидатурата на България не е била защитена и заявените предпочитания не са били изпълнени?

Аз мисля, че това е първият голям провал на българското правителство в областта на европейската му политика и основаният са съвсем ясни, защото за съжаление България получава най-незначителния от политическа и икономическа гледна точка ресор в цялата Европейска комисия. Спомняте си колко приказки бяха изприказвани от министър-председателя г-н Борисов за ресор "Енергетика", "Регионална политика", за "Разширяване", за "Комуникации и медийна политика". В крайна сметка се оказа, че българският комисар, по-точно кандидат за комисар, ще отговаря за хуманитарната помощ и реакцията при кризи, което ни поставя, реално погледнато, в периферията на формирането на европейските политики и това е много тъжно, защото самият процес на разпределение на ресори е достатъчно сложен. Той се определя от тежестта на страната, определя се от много други фактори, от кандидатурата, разбира се, и когато става дума за една нова страна член, каквато е България, трябва правителството и лично министър-председателят да водят много интензивен диалог с председателя на Европейската комисия, с комисията, така че да отстоят един добър ресор. Много добре си спомням, че през 2007 г. българският кандидат беше приет, г-жа Кунева става дума, безрезервно и въпреки че беше по средата на мандата на комисията и за да се формира ресор трябваше да се къса месо от други, беше предоставен един важен като политика ресор, който беше политиката в защита на потребителите. За да не бъда голословен, тъй като ние обичаме да се сравняваме с другите страни членки, новите, нека ви обърна внимание, че Румъния, която предишния път заради неразумния си подход към комисията, получи ресор "Многоезичие" и само с това може да се сравни сегашното предложение на българския комисар. Сега получава "Селско стопанство, земеделие и развитие на селските райони". Естония получава пост на вицепрезидент на комисията и ресора "Транспорт", Полша получава "Бюджет и финансово програмиране", Латвия получава "Развитие". По същество българският комисар ще отговаря като...

Г-н Станишев, ние знаем кой какво е получил и го обяснихме това нещо, но въпросът беше... Добре, според вас какво трябваше да получи България? Какъв ресор трябваше да вземе според положението, което заема в момента страната ни?

Ами, аз ви обясних, че ресорът на една страна се определя от няколко фактора. Първо, от...

Е, кой би бил подходящият според вас?

Кой е подходящият кандидат ли?

Не, кой е подходящият ресор?

Много възможни кандидати, които можеха да се обсъждат, които имат много по-висок личен авторитет и влияние в Европейската комисия, ако щете, започвайки от г-жа Меглена Кунева, минавайки през Меглена Плугчиева, която беше вицепремиер и има много силни позиции и в страните - членки в Европейската комисия, споменавайки и Ивайло Калфин, Гергана Грънчарова и много други потенциални кандидати, но беше избран погрешен подход, политически подход.

Тоест според вас изборът на Румяна Желева за поста еврокомисар също е изиграл роля при определянето на този ресор? Имам предвид като кандидатура.

Ами очевидно и това е имало своето значение, защото се води постоянен диалог. Ако искаш да имаш успех с Европейската комисия, се води диалог с председателя на комисията. Коя е кандидатурата, която има най-голям авторитет? Защото, пак ви повтарям, ние не сме Германия, не сме Великобритания и не можем да разчитаме просто на това, че страната ни е стар член, авторитетна е и всичко останало. Трябва да се търси силна, най-убедителна възможна от всички разполагаеми кандидатури и в крайна сметка това е действително и личен успех на министър-председателя, защото той даде много високи и силни заявки за ресори. Твърдеше, че получава много силна подкрепа от Европейската комисия, изобщо от ЕС и в крайна сметка, за съжаление пак казвам, заради неправилен подход, заради експерименти, цената ще я плащат всички българи. Защото трябва да сме наясно, че независимо от това, че комисарите са наднационални, разбира се, всеки комисар се старае да защитава интересите на своята страна косвено. И когато имаш ресор, който има тежест, това дава възможност на страната чрез диалог да решава немалко свои проблеми. Да не говорим за това, че голямо значение има и личният авторитет, тежест, на самия еврокомисар независимо от ресора. Но това, което се случва, бих казал, е един урок за българското правителство. За съжаление сметката ще я плаща българското общество през следващите близо 4.5 години.

Тоест вие искате да кажете, г-н Станишев, вие искате да кажете, че елементът "Управление на кризи" в ЕС, е маловажна дейност? Така ли?

Точно така, защото... обърнете внимание върху предложението. Няколко еврокомисари са отбелязани със звездички и те са подчинени по същество на Катрин Аштън, която е върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност и вицепрезидент на комисията. Това е нов пост съобразно Лисабонския договор. От тези комисари, които са отбелязани със звездички, Щефан Хюле отговаря за разширяване и европейска политика на съседство. Г-н Пиебалгс, който беше комисар по енергетиката, ще отговаря за политика за развитието. Това е политиката на ЕС към трети страни. И тя е, действително, сериозна политика. Аз самият много пъти съм участвал в дискусии на Европейския съвет. В нея има много сериозен ресурс, финансов и в нея има много политика, която може да се прави. А, това, което се предоставя на г-жа Желева, за съжаление е своебразно министерство на бедствия и аварии. Когато в третия свят има някаква хуманитарна криза, се оказва хуманитарна помощ от ЕС, но това се прави по-скоро рутинно и не може да се превърне в сериозна европейска политика и това е много тъжно.

Какви бяха вашите очаквания по отношение на това кой ресор ще получи България? И според вас кой би бил най-подходящ за страната ни?

Страната ни би могла да се бори за различни ресори, но това се върши, това се прави в диалог с Европейската комисия не се подхожда по начина, по който подходи г-н Борисов. Защото, доколкото знам, той е казал "това е моят избор, това е политическо решение, ГЕРБ спечели изборите, има право да определи този, който ГЕРБ прецени". Това е подходът впрочем на управляващата партия по всеки един въпрос. Само че Европейската комисия не е български балкански политически живот и нрав. Тук не може да тропаш по масата и да се самонапомпваш, без да имаш достатъчно покритие и авторитет.