Ангел Найденов: Ние сме против политики, действия, които водят до военно противопоставяне в нашия регион

Изявление от името на ПГ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

От бурята, която се очаква да се разрази във Великобритания след резултатите от референдума и като цяло в ЕС, да се върнем към онова, което се вихри в страната от няколко дни. И това е свързано с една инициатива на Румъния за  засилено присъствие на военни кораби в Черно море.

Ние сме силно обезпокоени от ситуацията, в която се намира страната през последните дни. И основания за това усещане ни дава не само разминаването в думите или разногласието, което е видимо между президент, министри и премиер. Това е разминаване по една конкретна инициатива на Румъния и тя стана ясна във връзка с посещението на президента на Румъния. Ние сме разтревожени от факта, г-н Премиер, че Вие твърдите, че са провеждани разговори, без да сте информиран и зад гърба Ви са поемани ангажименти от министри. Няма как всичко това да постави въпросите: как и къде се формулира българската политика за сигурност, как и къде се формират военните и външнополитическите решения, кой и как дефинира мандата и позициите на министрите за участие в подобри разговори. Вярно е, че Вие самият направихте опит да изгладите различията, да представите картина на единство между президент, министри и министър-председател, но този опит според нас е неуспешен. Проблемът не е само в различията и в разногласията. Проблемът не е в това кой какво е имал предвид, кой какво е разбирал, когато се говори за засилено присъствие на военни кораби в Черно море или да увеличаване на броя на ученията и съответно на наличния състав, който участва в тях. Ясно е, че зад това стоят намерения за създаване на определена формална структура. Дали ще я наречем военноморска група или флотилия, няма особено значение. И тук аргументите за изгубен в превода са неуместни. Нека да кажем, че наред с морската инициатива имаме още една инициатива за създаване на сухопътна бригада в Румъния с участие на български военнослужещи и то значително число – близо 400. Имаме поредица от подобни инициативи. Проблемът, г-н Премиер, е че се създава убеждението става дума за регионални по своя обхват инициативи. За регионални формати, за ос, насочена срещу друга държава. Всички тук трябва да имаме съзнанието за горчивия опит, който сме придобили като страна, попадала в подобни ситуации и преди. Тук в тази зала са легализирани решения, част от които са били формирани на друго място – в царския дворец, в правителството, но в крайна сметка хвърлящи ни в подобни регионални формати и резултатите са се измервали в национални драми. Вие проявихме усещането, интуицията, че това е едно непопулярно решение. Решението за участието на България в подобен формат ще срещне съпротивата на голяма част от хората в страната. Но интуицията или информирания отказ от Ваша страна, няма да преодолеят впечатлението, че сме били на ръба на решение с драматични последици за страната.

Парламентарната група на БСП се обявява категорично  против участие на България в морската инициатива на Румъния, макар и да изглежда като инициатива, отворена към трети стани. Ние се обявяваме категорично против включването ни в регионални военни формати, извън съюзите, в които участваме, още повече ако тези формати са насочени срещу трети страни. Ние се обявяваме против действия и политики, които засилват напрежението в района на Югоизточна Европа и Черно море. Против политики, които създават обстановка на конфронтация. Ние сме против политики, действия, които водят до военно противопоставяне в нашия регион, които водят до създаване на нова и нова военна инфраструктура, които ни вкарват отново в надпревара във въоръжаването.

Парламентарната група на БСП е за усилия и политика, която да нормализира обстановката и в югоизточна Европа, и в района на Черно море. За развитие на икономически и социални проекти, за политика на добросъседство. И най-после ние сме за политика на сигурност, която да бъде разбирана като политика за сигурност на всички. Всичко останало, извън това, ще срещне нашето противопоставяне и отпор.