Янаки Стоилов: Противоконституционно е министърът на финансите да разпределя средства от бюджета по своя преценка

Вместо да се ограничи неразумното харчене на публичен ресурс, то се толерира, смята Търновалийски

„Ако се допусне възможността разпределението на средства от бюджета по преценка на министъра на финансите и правителството, Законът за държавния бюджет би трябвало освен наименование да съдържа само един член. Той да определя общата рамка на приходите и разходите и няма да има нужда да се обсъждат десетки текстове на среднощни заседания”. Това заяви народният представител от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Янаки Стоилов от парламентарната трибуна. Той подчерта, че Законът за публичните финанси определя част от взаимоотношенията между държавните органи във финансовата област, а другата част се определя в самия Закон за държавния бюджет, който се приема всяка година. „Ако остане предложението на вносителите, България означава да приеме института на делегираното законодателство, който обаче не съществува в Конституцията”, коментира той. Стоилов обясни, че в този случай парламентът отстъпва част от правомощията си на правителството. „В България това е невъзможно и е противоконституционно. Това дава основание тази разпоредба да бъде атакувана пред Конституционния съд”, заключи Янаки Стоилов.

Георги Търновалийски: Вместо да се ограничи неразумното харчене на публичен ресурс, то се толерира

„Харченето на средства над определените по закон е обичайна практика  за министерствата и агенции. Вместо да се ограничава неразумното харчене на публичен ресурс, се толерира чрез непрекъснато раздаване на допълните пари с решение на Министерски съвет”, каза Георги Търновалийски. Той обърна внимание, че не се изпълнява Законът за публичните финанси и МС все още не е внесъл в НС за обсъждане отчета за изпълнение и доклад на Закона за държавния бюджет за 2014 г., което показва отношение към парламента като орган, който приема бюджета и контролира неговото изпълнение.