Александър Симов, 18 май, 08:45 ч., Euro News

Александър Симов, 18 май, 08:45 ч., Euro News