Условия за ползване

Общи условия

Този уеб-сайт е собственост на партия БСП.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на БСП с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на Пресцентъра на БСП и връзки с обществеността на БСП.

Връзки с други сайтове

БСП не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Гарантиранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

БСП се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

Отговорност

БСП поддържа новини и актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. БСП не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

БСП не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информация, съдържаща се в сайта е по инициатива,  за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - БСП, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

БСП не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб-сайт.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Какви лични данни се събират и обработват?

 

Вие можете да посещавате bsp.bg, без да се налага да ни предоставяте каквито и да е лични данни. Ние научаваме само името на Вашия интернет доставчик, на сайта, от който ни посещавате, техническата версия на Вашия браузър и операционна система, както и на отделните страници, които посещавате при нас. Ако сте или станете потребител на нашият уеб сайт , можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

 

Събиране, използване, съхранение и обработка на лични данни

 

Тъй като ние постоянно се стремим да подобрим нашите услуги за клиентите си, напр. чрез индивидуализиране, горепосочените общи данни се анализират статистически. Ако използвате определени наши услуги, по правило се събират само тези данни, които са ни необходими за предоставянето на съответните услуги. Bsp.bg под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате.

 

„Бисквитки“ – Cookies

 

Използването на т. нар. „бисквитки“ или „cookies” служат единствено за удобство и улеснение на потребителите. Приемането или отказването на тези „бисквитки“ може да бъде активирано или деактивирано от Вас чрез настройките на браузъра. Необходимите за това настройки можете да видите в съответната точка от менюто на Вашия интернет браузър. Подробности можете да намерите в менюто „Помощ” на Вашия интернет браузър.

 

Какво са Cookies?

„Cookie” или „бисквитка“ е текстови файл, който или временно се съхранява в оперативната памет на Вашия компютър и се изтрива автоматично със затварянето на браузъра, или се запаметява върху Вашия хард диск. Т. нар. „бисквитки“ не се използват за това, да изпълняват програми или да вкарват вируси във Вашия компютър. Те се използват единствено за разпознаване на Вашия компютър и могат да бъдат прочетени само от един уеб сървър в домейна, който Ви е издал тази специална „бисквитка”. Съхраняваните „бисквитки“ можете да изтриете по всяко време, като извикате съответната функция от менюто във Вашия интернет браузър, или пък да ги изтриете от Вашия хард диск. Подробности можете да намерите в менюто „Помощ” на Вашия интернет браузър.

 

Сигурност

 

Уверяваме Ви, че сме взели технически и организационни мерки, за да защитим предоставяните от Вас лични данни от загуба, унищожаване, манипулация и неправомерен достъп. Всички наши служители и участващите в обработката на данни трети лица са задължени да спазват Закона за защита на личните данни и разпоредбите за поверителност на личните данни.

 

Връзки към други Интернет сайтове

 

Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за сайтовa, собственост на bsp.bg и никой друг. Страниците и сайтовете, собственост на bsp.bg, може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите потребителити и клиенти.

 

Изменения по настояшата политика за защита на личните данни

 

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата страница . Ръководството на bsp.bg си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на e-mail : support@bsp.bgПрикачени файлове

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи