БСП не подкрепя размера на средствата, предоставени от централната власт на общините

Окт 27, 2009 Новини БСП 0 921

БСП не подкрепя размера на средствата, предоставени от централната власт на общините, заложени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г

БСП не подкрепя размера на средствата, предоставени от централната власт на общините, заложени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Така изготвеният бюджет определя значително нарастване на разходите на централната власт при силно намаляване на дела на общините. Общинските разходи намаляват от 4,2 млрд. лв. за 2009 г. на 3,6 млрд.лв за 2010 г, което  противоречи на досега водената политика за децентрализация.

Българската социалистическа партия не подкрепя и намалението със 103 млн.лв. на общата субсидия за делегираните държавни дейности. Подобно намаление ще доведе до значително влошаване на общинските услуги в областта на образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата.

Намалението на целевата субсидия за капиталови разходи с 44% ще доведе до още по-голямо свиване на стопанската активност в тези райони. Съществува опасност от рязко увеличаване на безработицата и задълбочаване на миграционните процеси.

В проекта на ЗДБРБ за 2010 са отпаднали параграфите, отнасящи се до компенсационния механизъм за ФЛАГ и за съфинансирането на общинските проекти, както и за покриване на разходите за ДДС за проектите по селските райони. Тези мерки бяха въведени от предходното правителство с цел да се улесни работата на общините и ефективно да се усвояват европейските финансови средства.

В момента няма разширяване на собствената приходна база на общините, налице са  значителни разходи за отчуждения и други недопустими за фининсиране по програмите разходи. При тези условия се блокира достъпът на общините до европейските проекти.

БСП счита за необходимо да се преразгледат отново финансовите взаимотношения между новата централна власт и общините, тъй като съществува реална опасност да се блокира дейността на общините и да спре изпълнението на европейските проекти.