По покана на евродепутата Атанас Папаризов на посещение в ЕП заминава третата за тази година група

За Брюксел в сряда, на 3 декември сутринта, заминава третата за 2008 година група, която организирано ще посети Европейския парламент   За Брюксел в сряда, на 3 декември сутринта, заминава третата за 2008 година група, която организирано ще посети Европейския парламент по покана на евродепутата Атанас Папаризов

За Брюксел в сряда, на 3 декември сутринта, заминава третата за 2008 година група, която организирано ще посети Европейския парламент

 

За Брюксел в сряда, на 3 декември сутринта, заминава третата за 2008 година група, която организирано ще посети Европейския парламент по покана на евродепутата Атанас Папаризов. Всеки евродепутат има право да покани 100 души годишно да посетят Парламента и да се запознаят с дейността на институциите на Евросъюза. Групата, в чийто състав са включени 38 души, е шестата, която пътува под патронажа на Атанас Папаризов. Този път тя се състои от две подгрупи. От една страна с нея пътуват председателките на Сдружението на жените - социалистки за паритет и солидарност от цялата Пловдивска област. От друга – представители на работодателските организации и бизнеса в региона.

Посещението е двудневно. Програмата на групата започва с посещение в Европейския парламент в Брюксел, където на 3 и 4 декември се провежда мини пленарна сесия на Парламента.

След това двете групи ще имат специализирани срещи. Представителите на бизнеса ще се срещнат с членовете на Търговската камара на Брюксел в сградата на Камарата. Въпросите, по които ще се дискутират са подготвени предварително от Пловдивската Търговска камара и касаят: действията на Белгийската търговска камара в периода на икономическата криза, формите за привличане участието на предприемачите от малките и средни предприятия към дейността на Камарата, формите на въздействие от страна на Търговската камара върху държавната и местните власти, законодателната база, касаеща Камарите в двете страни и др.

В същото време за представителките на Сдружението на жените – социалистки за паритет и солидарност е организирана среща с председателката на жените в Партията на европейските социалисти Зита Гурмей. С нея те ще обсъдят методите и средствата за преодоляване на сегрегацията по сектори и видове, заетостта  за жените и мъжете и възможностите за постигане на равна икономическа независимост, борбата  срещу джендър стереотипите  пред реализирането на индивидуалния професионален и личен избор на жените.

През първия ден от посещението си в Брюксел групата ще посети и Европейската комисия, където ще се срещне с г-жа  Живка Станева, член на кабинета на Меглена Кунева . Темата на разговора е : "Защита на потребителите в ЕС и новото развитие на регионалната рамка, ефект върху гражданите и бизнеса".

През втория ден от посещението е организирана среща в Постоянното Представителство на Република България към ЕС с представители на двете министерства: икономическо и социално. Програмата ще продължи със среща с представители на Белгийския социален секретариат.